21 juni 2018 van 16:00 tot 17:00

Debye Colloquium

Debye Colloquium - Tailoring photoactive materials: light on the dark side of the force

Debye colloquium 20180621
Prof. dr. W.J. Buma

Dit Debye Colloquium, Tailoring photoactive materials: light on the dark side of the force, zal worden gegeven door prof. dr. Wybren Jan Buma van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences van de Universiteit van Amsterdam.

Na afloop is er een borrel.

Begindatum en -tijd
21 juni 2018 16:00
Einddatum en -tijd
21 juni 2018 17:00