1 juni 2017 van 16:30 tot 18:30

Debatavond Societal Impact

Professor David Price. Source: www.ucl.ac.uk
Professor David Price. Source: www.ucl.ac.uk

In juni organiseert het Centre for the Humanities een tweede debatavond met als thema societal impact. Keynote speaker is Professor David Price (University College London).

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact staat hoog op de agenda van het huidige wetenschapsbeleid. Bij subsidieaanvragen wordt meer en meer verwacht dat je duidelijk kunt aangeven wat de maatschappelijke relevantie van je onderzoek is, en liefst ook nog welke 'stakeholders' bij je onderzoek zijn betrokken. Van onderzoek wordt verwacht dat het bijdraagt aan het oplossen van nijpende maatschappelijke uitdagingen. Bij de komende landelijke onderzoekvisitatie in 2018 wordt naast wetenschappelijke impact ook de maatschappelijke impact in belangrijke mate meegewogen.

Reden genoeg voor Centre for the Humanities om een debat over deze actuele problematiek te organiseren. Mede aanleiding is de publicatie van het position paper Productive Interactions: societal impact of academic research in the knowledge society van de League of European Research Universities (LERU).

Deze paper richt zich op alle academische disciplines, maar wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor de geesteswetenschappen, en meer specifiek voor de disciplines die hier aan onze faculteit beoefend worden? Waar bestaat onze impact uit en hoe meet je die? Moeten wij het over een andere boeg gooien of kunnen we voortbouwen op wat we al doen? Wat kunnen de geesteswetenschappen eigenlijk aan de belangrijke maatschappelijke uitdagingen bijdragen? Wat is onze meerwaarde ten opzichte van bijvoorbeeld de sociale wetenschappen? Wat kun je qua impact eigenlijk niet van de geesteswetenschappen verwachten. En is het een probleem als politieke agenda’s onze onderzoekagenda gaan bepalen?

Dit soort vragen komt tijdens het debat op 1 juni aan de orde.

David Price

Keynote speaker David Price, Vice-Provoost Onderzoek van het UCL, zal spreken over het Research Excellence Framework (REF) in Groot Brittannië, waarin al veel ervaring is opgedaan met het articuleren van maatschappelijk impact van de humanities. Daarnaast zullen vier panelleden vanuit verschillend perspectief op deze vragen reflecteren. De panelleden zijn:
 

  • prof. dr. Frank van Vree (Directeur van het NIOD, en medeopsteller van de handleiding Quality and Relevance in the Humanities)
  • Bettina Tuinstra, MA (Docent aan Brede School Academie (BSA) en voorzitter van de Kennisgemeenschap BSA)
  • prof. dr. Marcus Düwell (Directeur Ethiek Instituut UU)
  • dr. Liesbeth van der Grift (lid Utrecht Young Academy en lid van Jong CfH)

Het debat wordt gemodereerd door prof. Peter Schrijver (Vice-decaan Geesteswetenschappen).

...UCL has global expertise across the entire spectrum of academia, and researchers here are uniquely placed to provide solutions to major international problems, such as global health, the development of the urban environment and intercultural understanding. I hope to enable the study of such interdisciplinary problems, which consequently will allow UCL to continue to make a global and national contribution to scholarship and to provide solutions to real-world issues.
Professor David Price

Het debat is in het Engels en wordt afgesloten met een borrel.

Begindatum en -tijd
1 juni 2017 16:30
Einddatum en -tijd
1 juni 2017 18:30