21 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Arlene Gallagher

Death recording in the Clinical Practice Research Datalink

Voor observatieonderzoek is het belangrijk om de follow-up-tijd in epidemiologische evaluaties nauwkeurig te kunnen bepalen en daarom zijn gegevens over de vitale status (dood versus levend) en de bijbehorende overlijdensdatum cruciaal. In dit proefschrift is dit voor Britse sterfgevallen bestudeerd.

Registratie

De registratie van sterfgevallen in Britse huisartsenpraktijken is dubieus, omdat er geen directe koppeling is tussen de huisartsenpraktijk en het nationale overlijdensregister en er een beperkte motivatie kan zijn voor de correcte registratie van de vitale status van de patiënt en de overlijdensdatum in het patiëntendossier.

Koppeling

Koppeling op individueel niveau met andere gegevensbronnen biedt de mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen. Gelinkte gegevens zijn echter alleen beschikbaar voor een deel van de bevolking, op basis van instemmingspraktijken in Engeland. Deze beperking vermindert de potentiële cohortgrootte voor een onderzoek en voegt complexiteit toe aan het genereren van de juiste noemer.

Evalueren

Het algemene doel van het proefschrift was om het gebruik van Britse huisartsengegevens te evalueren voor het analyseren van informatie over sterfte in farmaco-epidemiologisch onderzoek door het CPRD GOLD als gegevensbron te beoordelen, case studies uit te voeren, de impact van het gebruik van gekoppelde gegevens te beoordelen en de overeenkomst met de nationale overlijdensregistratiegegevens bij het registreren van de vitale status en de datum van overlijden.

Niet nauwkeurig

Uit dit onderzoek is gebleken dat informatie over sterfgevallen mogelijk niet nauwkeurig wordt geregistreerd in de eerstelijnszorg. De overeenstemming met de officiële overlijdensakte is goed, maar in de gegevens uit de primaire zorg is vaak een overlijdensdatum geregistreerd die later is dan de datum op de overlijdensakte. Dit zal een grotere impact hebben op studies van persoonstijd.

Begindatum en -tijd
21 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
21 oktober 2019 13:45
Promovendus
A.M. Gallagher
Proefschrift
Death recording in the Clinical Practice Research Datalink
Promotor(es)
prof. dr. H.G.M. Leufkensprof. dr. F. de Vries