28 mei 2019 van 12:45 tot 13:30

De zorgtaak als ongelijkheid creërend verschijnsel

In dit proefschrift onderzoekt promovenda Başak Akkan  het verlenen van zorg als een ongelijkheid creërend verschijnsel waarin meerdere vormen ongelijkheid - op basis van gender, klasse en leeftijd - aan elkaar worden gerelateerd binnen het kader van een normatieve theorie.

Door leeftijd als een sociale categorie te presenteren naast gender en klasse wordt een kritische analyse van intersectionele ongelijkheden - die leiden tot discriminatie - ontwikkeld, met nadruk op de positie van jonge zorgende vrouwen. Leeftijd/kindertijd wordt niet gezien als een vorm van kwetsbaarheid als zodanig; de kwetsbaarheden van kinderen hangen samen met hun gender en klasse.

De belangrijkste onderzoeksvraag die Akkan stelt, is of institutionele en culturele zorgpatronen leiden tot ongelijkheden die dwars door klasse, gender en leeftijd heen snijden en als dat zo is, hoe dan.

Het empirisch onderzoek voor deze studie heeft plaatsgevonden in Turkije, waar veranderingen in het zorgbeleid en de zorgarrangementen van jonge vrouwelijke zorgverleners - oudste dochters die zorgen voor hun jongere broertjes en zusjes - geanalyseerd zijn op zowel macro- als microniveau.

Begindatum en -tijd
28 mei 2019 12:45
Einddatum en -tijd
28 mei 2019 13:30
Promovendus
Başak Akkan
Proefschrift
Care as an inequality creating phenomenon: When gender and class intertwine with age. Young carers in the familialist care regime of Turkey
Promotor(es)
prof. dr. G.C.M. Knijn, prof. dr. A. Bugra
Entree
gratis