10 december 2019 van 12:00 tot 13:30

Gender and Diversity Hub’s Brown Bag Lunchlezing

De vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende organen

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende Gender and Diversity Hub’s Brown Bag Lunchlezing over het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) betreft het installeren van een diversiteitsquotum voor ondernemingsbesturen. De lunch is getiteld Enhancing Women’s Representation in Decision-Making Bodies.

De voertaal van de lunch is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Bijdrage

De lunchgesprekken zijn ook een gelegenheid voor de onderzoeksgemeenschap van de Hub om bij elkaar te komen, elkaar te ontmoeten en te netwerken. De Hub wil deze gesprekken zo participatief mogelijk maken en nodigt daarom alle geïnteresseerde onderzoekers met expertise en/of interesse in diversiteit en gendergelijkheid uit om een bijdrage te leveren, als spreker of discussieleider. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, neem dan contact op met genderanddiversityhub@uu.nl en geef aan of je beschikbaar bent,  als spreker of discussieleider en welk(e) onderwerp(en) voor jou van belang is (zijn).

Begindatum en -tijd
10 december 2019 12:00
Einddatum en -tijd
10 december 2019 13:30
Entree
Gratis entree