11 april 2017 van 14:30 tot 20:30

U-Talentconferentie 2017

Op 11 april 2017 vindt van 14.30 tot 20.30 uur de jaarlijkse U-Talentconferentie plaats, met dit jaar als thema ‘In beweging’. We nodigen u – bètadocent, schoolleider of TOA – van harte uit te komen! Hoewel de inschrijving nog niet geopend is, willen we u hierbij alvast vragen om de datum te reserveren in uw agenda.

Tijdens de conferentie zal er, net als voorgaande jaren, een workshopronde zijn en een ronde waarin scholen succesvolle projecten presenteren. Daarnaast zal er dit jaar ook een werkgroepronde ingericht worden rondom thema’s waar nu binnen het onderwijs veel aandacht voor is. Denk hierbij aan thema’s als formatief toetsen, differentiëren en taalgericht vakonderwijs.  In deze ronde formuleren docenten met elkaar leerdoelen en professionaliseringswensen over zo’n thema. Deze leerdoelen worden zo mogelijk vertaald naar een aanbod binnen het U-Talent docentenprogramma van 2017-2018. Zo blijft het onderwijs in beweging!

Begindatum en -tijd
11 april 2017 14:30
Einddatum en -tijd
11 april 2017 20:30
Meer informatie
U-Talent