De stikstofcrisis in de Lage Landen – Studiedag Universiteit Gent op 15 juni

Juridische implicaties voor (land)bouw, natuur en milieu, bestuur en advocatuur

tot
Niet alleen veehouderij, ook industrie en verkeer zijn oorzaak van te hoge stifstofdepositie

Zowel Vlaanderen als Nederland hebben te kampen met door stikstofdepositie overbelaste natuurgebieden, veroorzaakt door de intensieve veeteelt, de industrie en het verkeer. De val van het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij de Nederlandse Raad van State in 2019 zette een kettingreactie in beweging, die ook in Vlaanderen aanleiding gaf tot een gedeeltelijke vergunningenstop (via het Stikstof-arrest van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen van februari 2021). Om duurzaam uit de stikstofcrisis te geraken, moet er dus een juridische puzzel worden opgelost, waarbij Nederland en Vlaanderen waarschijnlijk het nodige van elkaar kunnen leren.

Op woensdag 15 juni 2022 organiseren het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) van Universiteit Utrecht en het Centrum voor milieu- en energierecht van de UGent samen een studiedag over deze materie. Daarbij bekijken we in welke mate de nieuwe Nederlandse en Vlaamse stikstofregels een recente rechtspraakontwikkelingen duurzame oplossing voor de stikstofcrisis aanreiken. Er wordt onderzocht waar we van elkaar kunnen leren, zowel in do’s als don’ts. De rechtsvergelijkende invalshoek staat hierbij centraal, terwijl ook meer systemische vraagstukken niet worden geschuwd. 

We richten ons met deze studiedag op een doelgroep van onder meer projectontwikkelaars, architecten, lokale besturen (gemeenten, provincies), advocaten, bestuurders, landbouwsector, milieusector, milieucoördinatoren, etcetera.

Aanmeldingen (Gent of livestream) via: De stikstofcrisis in de Lage Landen

Kijk hier voor het volledige programma op:

Studiedag Universiteit Gent – De stikstofcrisis in de Lage Landen
Emissie en depositie van ammoniak en stikstofoxiden (bron: RIVM)
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Gent en livestream
Aanmelden

Via De stikstofcrisis in de Lage Landen