14 maart 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie van Nazila Masoud

De stabiliteit van gedragen goudkatalysatoren

Goud is een waardevol metaal, en in de vorm van kleine deeltjes van 10 nm die op een drager zijn verankerd, is het een unieke katalysator voor de productie van verschillende chemicaliën. De toepassing van deze katalysator is sterk afhankelijk van de levensduur. De drager is een zeer belangrijke factor voor de activiteit en stabiliteit van Au-katalysatoren. In een model-hydrogenatiereactie was de silica-gedragen Au-katalysator aanvankelijk minder actief dan de titania-gedragen Au-katalysator. Echter na enkele uren reactie was de silica-gedragen katalysator actiever en daarom op de lange termijn beter. Titania-dragers induceerden de vorming van koolstofafzettingen die zich verspreidden over het oppervlak van de Au-nanodeeltjes en zo de katalysator deactiveerden. Door behandeling op hoge temperaturen groeiden de Au-nanodeeltjes op titania snel onder oxiderende omstandigheden, terwijl de silica-gedragen katalysatoren onder deze omstandigheden veel stabieler waren. Bij oxidatie in de vloeistoffase, waarbij veel deeltjesgroei optreedt, kan de groei worden beperkt door een drager te kiezen met de juiste structuur. Door een tweede metaal toe te voegen kunnen daarbij de katalytische eigenschappen van de Au-katalysator worden aangepast, waarbij deze niet per se verbeteren. De herstructurering van atomen in bimetallische nanodeeltjes, onder reactiecondities, beïnvloedde de stabiliteit van de katalysator. Een belangrijke les die we kunnen trekken uit dit onderzoek is dat de deactivatie van de katalysatoren en dus hoe de chemische aard of structuur van de drager en/of de samenstelling van de metallische nanodeeltjes kan worden aangepast, afhankelijk is van de specifieke reactie en omstandigheden.

Begindatum en -tijd
14 maart 2018 16:15
Einddatum en -tijd
14 maart 2018 17:15
Promovendus
N. (Nazila) Masoud
Proefschrift
The stability of supported gold catalysts
Promotor(es)
prof.dr. P.E. de Jonghprof.dr.ir. K.P. de Jong