De rol van de leerkracht in de ontwikkeling van identiteit

PO Matinee Café

tot
Leraar geeft jonge leerling een high five

Vanaf de puberteit houden kinderen zich bezig met de vraag ‘Wie ben ik en wie wil ik later zijn?’, oftewel hun identiteit. De basis voor deze identiteitsontwikkeling wordt gelegd in de basisschoolleeftijd, o.a. door de vorming van het zelfbeeld. Hoe kun je als leerkracht leerlingen goed voorbereiden op de identiteitsontwikkeling? 

Belangrijk voor de identiteitsontwikkeling zijn ondersteunende relaties met leerkrachten en leeftijdgenoten. In interacties met leerkrachten en medeleerlingen krijgen kinderen zelfrelevante feedback die cruciaal is voor identiteitsontwikkeling. De leerkracht heeft invloed op het zelfbeeld van leerlingen via de - soms onbewuste - verwachtingen van de leerkracht, het pedagogisch handelen en de leerkracht-leerling relatie.

Tijdens het PO Matinee Café van donderdag 16 juni gaan Susan Branje en Monika Donker nader in op deze drie aspecten en geven ze concrete handvatten voor in de klas.

Susan Branje is hoogleraar Ontwikkeling en Socialisatie in de Adolescentie. Monika Donker is postdoctoraal onderzoeker en docent. Beide zijn verbonden aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en het InTransition onderzoek van de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht.

Aanmelden

Deelname is gratis. Graag wel even aanmelden via onderstaande button.

Aanmelden

Wat is een Matinee Café?

De Matinee Cafés zijn ontmoetingsplekken waar actuele thema’s aan bod komen op het gebied van onderwijsonderzoek in het po. De (online) bijeenkomsten zijn met name interessant voor leerkrachten, schoolleiders, studenten/docenten van de pabo, vrijwilligers en onderzoekers.

De matinee cafées worden georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht en de schoolbesturen van het PO Partnerschap Provincie Utrecht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd