22 november 2019 van 10:30 tot 11:15

De ontwikkeling van prosociale gedragingen bij kinderen

Ondanks de terugkerende interesse in prosociaal gedrag, zoals helpen, delen en troosten, in de afgelopen twee decennia, blijven verschillende vragen bestaan over hoe deze gedragingen zich ontwikkelen.

Promovenda Yue Song richt zich in haar proefschrift op het schetsen van de algemene ontwikkelingspaden van helpen en delen, en onderzoekt hoe sociaal contextuele factoren bijdragen aan de vroege ontwikkeling van deze gedragingen.

Uit het onderzoek van Song blijkt niet alleen dat helpen en delen verschillen in hun ontwikkeling over tijd, maar dat deze vormen van prosociaal gedrag zich niet lineair ontwikkelen.

Meer specifiek toont elke gedraging een stijging-plateau: een stijging vanaf de babytijd tot de adolescentie die niet lineair verloopt, maar met rustpauzes. Yue Song laat zien dat van de dreumestijd tot de peutertijd drie soorten prosociaal gedrag (instrumenteel helpen, delen en empathisch helpen) toenemen.

Het onderzoek toont verder aan dat sociaal contextuele factoren (cultuur; waarden en normen uit de sociale omgeving en de beschikbare middelen om te delen) verschillende soorten prosociale gedragingen kunnen stimuleren wanneer de prosociale gedragingen voor het eerst ontstaan. Prosociaal gedrag kan zelfs gestimuleerd worden door kleine veranderingen in de situationele, sociaal contextuele factoren (e.g., primen van verbondenheid) en ook door socialisatie van ouders (e.g., prosociaal gerelateerde socialisatie praktijken).

Volgens Song lijkt er een sterk psychologisch verband te bestaan tussen (het behalen van) emotionele voordelen na (het vertonen van) prosociaal gedrag. Dit suggereert dat prosociale gedragingen (deels) geworteld zijn in de menselijke aard. Daarnaast lijken ouders in verschillende culturen prosociaal gedrag te stimuleren op cultuurspecifieke manieren. Niettemin tonen peuters uit verschillende culturen overeenkomsten in prosociaal gedrag. Deze verschillende paden lijken een soortgelijk doel te dienen wat voor alle samenlevingen geldt: het verfijnen van onze natuurlijke prosociale neigingen om kleine weldoeners op te voeden binnen onze samenleving.

Begindatum en -tijd
22 november 2019 10:30
Einddatum en -tijd
22 november 2019 11:15
Promovendus
Yue Song
Proefschrift
Little Benefactors: How Helping and Sharing Develop within Social Contexts
Promotor(es)
prof. dr. J.J.S. Dubas
Co-promotor(es)
dr. M.L. Broekhuizen
Entree
Gratis