30 augustus 2018 van 10:30 tot 11:15

Promotie Larissa Shnayder

De kosten van maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de laatste decennia is er onder het grote publiek aandacht gekomen voor de stijging van obesitas en andere duurzaamheidskwesties. Parallel daaraan is de voedingsindustrie en haar inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onder een vergrootglas komen te liggen. Het publieke belang van de voedingsindustrie is aanzienlijk, omdat zij groot is en voornamelijk bestaat uit particuliere bedrijven.

Het grote publieke belang schept de verwachting dat wetgeving de sector stuurt in haar gedrag. Er wordt echter nauwelijks actie ondernomen door wetgevers, en de beperkte maatregelen die worden getroffen hebben tot nu toe vooral gezorgd voor controversie en een discussie over keuzevrijheid en vrijheid van ondernemen. Dit draagt bij aan de ethische en logistieke complexiteit van het reguleren van deze grote en machtige sector.

Voeding is anders dan andere consumentenproducten. We stoppen het in ons lichaam, waar het direct invloed heeft op gezondheid, ziekterisico en kwaliteit van leven. Daarnaast kunnen de verslavende eigenschappen van sommige ingrediënten invloed hebben op individueel consumentengedrag. Met dit in het achterhoofd, zouden er voor voedselproducenten wel dezelfde losse regels moeten gelden als voor producenten van andere consumentenproducten? Bovendien, is wetgeving eigenlijk de beste of enige manier om invloed uit te oefenen op maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven in de voedingsindustrie?

Begindatum en -tijd
30 augustus 2018 10:30
Einddatum en -tijd
30 augustus 2018 11:15
Promovendus
Larissa Shnayder
Proefschrift
The Cost of Corporate Social Responsibility: How stakeholders and institutions wield influence in a money-driven world
Promotor(es)
Prof. dr. Marko Hekkert
Co-promotor(es)
Dr. Frank van Rijnsoever