9 mei 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Christian Steger

De invloed van herbevriezing van smeltwater op de massabalans van de Groenlandse ijskap

De Groenlandse ijskap is het op één na grootste reservoir van zoetwater op aarde. Wanneer deze ijskap volledig zou smelten zou het mondiaal gemiddelde zeeniveau met ongeveer 7.4 m stijgen. Vanaf ongeveer 1995 verliest de ijskap netto massa, veroorzaakt door een toename in het afkalven van ijsbergen van gletsjers die in zee eindigen, en een toename in de hoeveelheid smeltwater die van de ijskap afstroomt.

Niet al het smeltwater stroomt direct van de ijskap af. Deze studie laat zien dat bijna de helft van het smeltwater wordt vastgehouden in de firnlaag, de laag van samengedrukte sneeuw die de ijskap voor 90% bedekt. In de firnlaag herbevriest het meeste smeltwater weer. Om dit te berekenen werd een geavanceerd sneeuw/firn model aangedreven met data van een regionaal klimaatmodel. De resultaten omvatten de periode 1960-2014.

De firnlaag werkt dus als een efficiënte buffer voor het smeltwater en zwakt het massaverlies van de ijskap af. Een goed begrip van het buffereffect van de firnlaag is belangrijk omdat het smelten van de Groenlandse ijskap in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk verder zal toenemen. Met een beter begrip van dit soort processen kunnen we betere schattingen maken van de toekomstige bijdrage van de Groenlandse ijskap aan de mondiale zeespiegelstijging.

Begindatum en -tijd
9 mei 2018 12:45
Einddatum en -tijd
9 mei 2018 13:45
Promovendus
C.R. Steger MSc
Proefschrift
Modelling the contemporary liquid water balance of the Greenland Ice Sheet
Promotor(es)
prof. dr. M.R. van den Broeke
Co-promotor(es)
dr. C.H. Reijmer