26 september 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Sietske Kooijman

De biologische effecten veroorzaakt door aluminium-bevattende vaccinadjuvantia

Vaccins behoren net als schoon drinkwater, tot de belangrijkste middelen in de bestrijding van infectieziekten. Vanaf hun introductie in de 18eeeuw is het sterftecijfer als gevolg van infectieziekten drastisch gedaald. In 1926 ontdekte Alexander Thomas Glenny dat vaccins waaraan aluminiumzouten waren toegevoegd betere bescherming boden tegen infectieziekten dan vaccins waarin alleen de ziekteverwekkers waren opgenomen. Sinds die tijd, worden diverse aluminiumzouten als zogenaamde adjuvantia in vaccins toegepast. 
Over de werking van deze adjuvantia is echter nog veel onbekend. Het onderzoek dat in het proefschrift is beschreven richt zich op het in kaart brengen van de werking van op aluminiumzouten-gebaseerde adjuvantia; zowel op moleculair niveau (transcriptoom en proteoom) alsook de biologische processen in en tussen cellen. Door verschillende technieken te combineren, waaronder flowcytometrie, polymerasekettingreactie en massaspectrometrie, is inzichtelijk gemaakt welke processen in een cel geactiveerd worden door deze adjuvantia. Zo worden specifieke cellen die een belangrijke rol spelen in ons afweersysteem door de aanwezigheid van aluminiumzouten voorbereid op het geven van een immuunrespons zelfs in afwezigheid van een ziekteverwekker/antigeen. Ook wordt de tegen het adjuvans gerichte immuunrespons sterk beïnvloed/gestuurd (zowel positief als negatief) door antigenen in het vaccin. Er zijn ook verschillen in de immuunresponsen bij gebruik van verschillende soorten aluminiumzouten, maar ook tussen verschillende deeltjesgroottes (micro- versus nanodeeltjes) en vormen van de deeltjes. Door dit onderzoek is het duidelijk geworden dat er veel processen beïnvloed worden door op aluminium-gebaseerde adjuvantia daarnaast laat dit onderzoek zien dat het belangrijk is om in een vroeg stadium antigeen/adjuvans combinaties te testen.

Begindatum en -tijd
26 september 2018 10:30
Einddatum en -tijd
26 september 2018 11:30
Promovendus
S. Kooijman MSc
Proefschrift
Biological responses induced by aluminum-based vaccine adjuvants
Promotor(es)
prof. dr. A.J.R. Heckprof. dr. G.F.A. Kersten
Co-promotor(es)
dr. H.D. Meiring