13 september 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie van Paula Perez Pardo

Darm-brein interacties bij de ziekte van Parkinson

Patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson, kennen naast motorische symptomen ook niet-motorische symptomen in met name het maagdarmkanaal. Het promotieonderzoek van Paula Perez Pardo levert bewijs voor het optreden van motorische symptomen en maag-darmproblemen in twee afzonderlijke rotenon-geïnduceerde muismodellen voor de ziekte van Parkinson. De modellen suggereren dat een wederzijdse communicatie tussen darm en brein betrokken is bij het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson, waarbij TLR4-gemedieerde darmontsteking en veranderingen in de samenstelling van de darmbacteriën een belangrijke rol kunnen spelen.

Een voedingsinterventie die nutritionele voorloperstoffen en cofactoren voor fosfolipide-synthese en prebiotische vezels bevat, is bewezen effectief in de behandeling van symptomen en pathologie in het rotenon-model, zelfs na volledige inductie van ziekte-gerelateerde motorische symptomen. Bovendien laat dit specifieke dieet additieve effecten zien in combinatie met levodopa, het meest gebruikte geneesmiddel bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

De bevindingen beschreven in dit proefschrift geven meer inzicht in de pathofysiologische relevantie van darm-brein interacties bij de ziekte van Parkinson en tonen aan dat specifieke voedingsinterventies mogelijk zowel in de preventie alsook in de behandeling van de ziekte van Parkinson ingezet kunnen worden.

Begindatum en -tijd
13 september 2017 16:15
Einddatum en -tijd
13 september 2017 17:15
Promovendus
P. Perez Pardo
Proefschrift
Targeting the Gut-Brain axis in Parkinson's disease
Promotor(es)
Prof. dr. Johan GarssenProf. dr. A. D. Kraneveld
Co-promotor(es)
Dr. L.M. Broersen