14 januari 2020 van 19:30 tot 21:30

Cursus over de (on)wenselijkheid van extreme rijkdom door Ingrid Robeyns

© iStockphoto.com

Op 7 en 14 januari 2020 verzorgt prof. dr. Ingrid Robeyns (Ethiek Instituut) voor Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven een cursus met als thema “Is extreme rijkdom onwenselijk, en zo ja, waarom?”.

Tijdens deze avonden zal een normatieve politiek-filosofische analyse worden gemaakt van extreme rijkdom. De nadruk zal komen te liggen op hedendaagse argumenten uit de economische, ecologische en politieke filosofie, maar af en toe zal ook worden teruggegaan naar argumenten die ons eeuwen geleden al door filosofen en economen aangereikt werden, alsook naar argumenten van niet-Europese filosofen.

kritische vragen over extreme rijkdom

Men kan extreme rijkdom omarmen als iets wat hoort bij een dynamische economie, waarin ondernemerszin en innovatie kunnen leiden tot grote rijkdom. Maar bij extreme rijkdom kunnen we ook kritische vragen stellen. Daarbij kunnen we ons enerzijds afvragen hoe die rijkdom tot stand is gekomen, anderzijds wat de gevolgen zijn van extreme rijkdom. En dan is er nog een andere lastige vraag: stel dat extreme rijkdom ongunstig is voor de samenleving of voor de betrokkenen zelf, is dat dan genoeg om overheidsinterventie te rechtvaardigen? Zou die niet heel nadelige effecten kunnen hebben, gegeven de wereld waarin we wonen? Of is het betere alternatief om een moreel appèl te doen op de extreem rijken om op vrijwillige basis iets aan de situatie te veranderen?

ingrid robeyns

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

Ingrid Robeyns is econoom en filosoof, en als hoogleraar ethiek van instituties verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde in Leuven, Göttingen en aan de Britse Open Universiteit, en promoveerde in 2002 aan de Universiteit van Cambridge onder de begeleiding van Amartya Sen. Momenteel geeft zij leiding aan het Fair Limits Project, waarin vijf filosofen onderzoeken of er ethische argumenten zijn voor bovengrenzen in ons gebruik van ecologische hulpbronnen en ons bezit van inkomen en vermogen, en wat dit betekent voor hoe we de samenleving vormgeven. Robeyns is tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

Begindatum en -tijd
14 januari 2020 19:30
Einddatum en -tijd
14 januari 2020 21:30
Entree
€ 7,50