9 oktober 2019 van 16:15 tot 17:15

Oratie Ferdi Engels

Curro en currere: het curriculum in het hoger onderwijs

Prof. Ferdi Engels

Prof. dr. Ferdi Engels spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ‘Ontwerp en ontwikkeling van curricula in de Bètawetenschappen’. Het college van bestuur heeft hem per 1 juli 2018 op deze leerstoel benoemd.

De leerstoel heeft betrekking op het brede terrein van de curriculumwetenschap. De snel veranderende maatschappij, nieuwe onderwijskundige inzichten en technologische ontwikkelingen zijn factoren die aanzetten tot voortdurende bijstelling van bestaande curricula of ontwikkeling van nieuwe curricula. Deze leerstoel levert hier een bijdrage aan.

De oratie is getiteld ‘Curro en currere: het curriculum in het hoger onderwijs.’ Deze zal op woensdag 9 oktober om 16.15 uur worden uitgesproken in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Lees meer >>

Begindatum en -tijd
9 oktober 2019 16:15
Einddatum en -tijd
9 oktober 2019 17:15
Hoogleraar
Prof. dr. G.M.H. (Ferdi) Engels
Leerstoel
Farmacologie en Onderwijs
Oratie
Curro en currere: het curriculum in het hoger onderwijs