tot

Culture, Rights, and Social Dreaming

Mensen protesteren op straat © iStockphoto.com/LordHenriVoton
© iStockphoto.com/LordHenriVoton

"Culture, Rights, and Social Dreaming" is een seminar georganiseerd onder toezicht van de onderzoeksgroep Moderne en hedendaagse literatuur, onderdeel van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON). De seminar brengt academische en creatieve interventies op het gebied van cultuur, rechten en sociaal dromen samen.

De voertaal van dit evenement is Engels. Meer informatie is daarom beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd