30 maart 2017 van 15:30 tot 16:45

Cultural History Seminar met Jeroen Koch

Dr Jeroen Koch
Dr Jeroen Koch

In het volgende Cultural History Seminar op 30 maart zal dr. Jeroen Koch (Cultuurgeschiedenis) spreken over de biografieën die hij schreef van Abraham Kuyper en Willem I. Hij laat in het bijzonder zijn licht schijnen over de reacties op beide boeken, die nog altijd de effecten van de verzuiling en de natiestaat weerspiegelen.

Lees meer in het Engels.

Begindatum en -tijd
30 maart 2017 15:30
Einddatum en -tijd
30 maart 2017 16:45