Cultural History Seminar en Descartes Centre Colloquium met Heather Wolffram (University of Canterbury)

tot
Portret Heather Wolffram
Heather Wolffram

 

Emotionele deskundigen? Medisch-juristen, emoties en expertise in Duitsland, ca. 1900-1945

In zijn leerboek over forensische geneeskunde uit 1895 waarschuwde de Duitse medisch-juridicus Fritz Strassmann zijn collega's ervoor te zorgen dat hun mondelinge adviezen voor de rechtbank "zuiver objectief, op feiten gebaseerd en onpartijdig" waren, en bekritiseerde hij deskundigen die hun opmerkingen versierden met uitdrukkingen als "onverschillige moeder" of "onmenselijke moordenaar". Strassmanns vermaning om emoties te vermijden biedt een glimp van het "emotionele regime" dat rond de eeuwwisseling in de Duitse forensische geneeskunde heerste en dat trachtte medisch-juridische emoties te reguleren. Maar het suggereert ook dat sommige medici in de praktijk emotioneel reageerden op hun werk of de taal van de emotie gebruikten om effect te sorteren. 

Het besproken paper bevat de eerste bevindingen van een project dat methoden en inzichten uit de geschiedenis van de emoties gebruikt om de ontwikkeling van de professionele cultuur onder Duitse medici in de keizerlijke, Weimar- en nationaal-socialistische tijd te analyseren. Het doel van het project is om de gedrags- en emotionele verwachtingen voor en de feitelijke praktijk van forensisch medici op belangrijke professionele plaatsen te onderzoeken, waaronder de plaats delict, het mortuarium en de rechtszaal, en na te gaan hoe deze verwachtingen en praktijken werden beïnvloed door de veranderende juridische, politieke en wetenschappelijke context.

Meer over de spreker: www.canterbury.ac.nz/arts/contact-us/people/heather-wolffram.html

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Sweelinckzaal (0.05), Drift 21
Entree
-
Aanmelden

Registratie wordt zeer gewaardeerd. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan Mette Bruinsma, m.bruinsma@uu.nl.