7 februari 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Gabriel Zamora Fallas

Costa Ricaanse bijenhoning zeer geschikt voor wondbedekking

Vanwege microbiële resistenties is er behoefte aan innovaties op het gebied van wondheling. Een interessante kandidaat hiervoor is honing. Gabriel Zamora Fallas onderzocht de potentie van Costa Ricaanse angel-loze bijenhoning in vergelijking met MedihoneyTM, een door de Amerikaanse Foods and Drug Administration geregistreerde medicinale honing.

Het onderzoek van Zamora Fallas laat zien dat angel-loze bijenhoning voor wond-bedekking zeer geschikt is en een laag gezondheidsrisico heeft. Alle honingsamples hadden antimicrobiële eigenschappen, waren homogeen en monofloraal en daarmee goed te standaardiseren.

Stingless bees
Stingless bee Tetragonisca angustula in flight (left) and Melipona beecheii guarding the entrance of the hive (right); courtesy of Dr. Christian Reichle

Tetragonista angustula honing blijkt de groei van een breed spectrum aan klinische isolaten af te remmen die bovendien antibiotica-resistent zijn. De antioxidantactiviteit van deze honing was vergelijkbaar met MedihoneyTM.

Bacteriën kunnen een biofilm vormen die de effectiviteit remt van zowel het immuunsysteem als van antibiotica en van antiseptische behandeling. Deze biofilm-formatie is dan ook zeer nadelig voor de wondheling.

Zamora Fallas wist uit de eiwitfractie van Tetragonista angustulahoning twee biofilm-destructie-factors te isoleren (TABDFs). T. angustula honing blijkt de planktonische groei van S. aureus af te remmen, biofilm-formatie te voorkomen en een eerder gevormde S. aureusbiofilm te kunnen afbreken.   

Begindatum en -tijd
7 februari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
7 februari 2018 15:30
Promotor(es)
prof.dr. R.J. Pieters
Co-promotor(es)
dr. C.J. Beukelmandr. A.J.J. van den Berg