25 maart 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Sven Teurlincx

Connecting the ditches: a spatial perspective on biodiversity in Dutch polder landscapes

Met meer dan 300.000 km zijn sloten een belangrijk onderdeel van de natte natuur in Nederland. In poldersloten kan een hoge biodiversiteit aan planten en dieren voorkomen. Echter, de ene sloot is de andere niet en verschillen tussen sloten in biodiversiteit zijn groot. Ditzelfde geld ook op een groter schaalniveau voor polderlandschappen. Dit werk laat zien dat biodiversiteit sterk verschilt tussen sloten en polders, en dat deze verschillen bijdragen aan de diversiteit van het westelijke veenweidegebied. Voedingstoffen spelen een duidelijke rol in het opkomen van verschillende plantengemeenschappen, welke bijdragen aan de diversiteit van een polder als geheel. Sturen op het voorkomen van deze verschillende levensgemeenschappen kan door gevarieerd te beheren (maaien, baggeren) op de polderschaal.  Echter, te veel voedingstoffen zijn onwenselijk en leiden tot dichte kroosdekken en zuurstofloze condities. Doordat de meeste poldersystemen sterk beïnvloed worden door intensieve landbouw is de stroom van voedingstoffen vaak hoog. Hierdoor is kroos onvermijdelijk. Door de landbouwdruk anders door de polder heen te verdelen is er potentie om op sommige plekken in de polder meer gewilde plantensoorten te laten ontwikkelen. Dit gaat echter wel ten kosten van andere sloten in de polder waar de verhoogde landbouwdruk leidt tot meer kans op kroosvorming. De uitdaging voor biodiversiteitbeheer in slootsystemen is om een grote variatie aan omgevingscondities te behouden zowel binnen als tussen polders, maar zonder deze systemen dusdanig te belasten dat dit leidt tot kroosvorming. Dit behoeft regionaal georiënteerd beleid en beheer.

Begindatum en -tijd
25 maart 2019 12:45
Einddatum en -tijd
25 maart 2019 13:45
Promovendus
S. Teurlincx
Proefschrift
Connecting the ditches: a spatial perspective on biodiversity in Dutch polder landscapes
Promotor(es)
prof. dr. E. van Donk
Co-promotor(es)
dr. S.A.J. Declerck