Congres: Waterbeheer in de lage landen

Uitdagingen en kansen voor Nederlands en Vlaams waterrecht en -beleid

tot
Foto: Paul van de Velde

Tijdens dit interactief congres, georganiseerd door het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law met ondersteuning van de Stichting Schilthuisfonds, zullen Nederlandse en Belgische experts en professionals actief in de watersector de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen met betrekking tot water in de komende decennia bespreken. De uitdagingen en opportuniteiten gelinkt aan water in al haar facetten (zoals kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, recht op en toegang tot water) zijn ongekend en verdienen onze aandacht. 

Op het congres worden het Nederlands en Vlaams waterrecht en -beleid scherp naast elkaar gezet met de bedoeling wederzijdse lessen te trekken voor beleid en de praktijk.

Hierbij worden de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, de waterwetgeving (waaronder waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening en adaptatie) en de financiering van het waterbeheer in Nederland en Vlaanderen belicht. De experts zullen ook ingaan op concrete instrumenten, zoals de Vlaamse en Nederlandse Watertoets, de Vlaamse verplichting om bij het bouwen en verbouwen van woningen een bepaalde hoeveelheid regenwater te kunnen verwerken, het Nederlandse beleid van ‘water en bodem sturend’ en het Vlaamse equivalent. Het al dan niet behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water wordt hierbij ook tegen het licht gehouden.

Programma

9.45 – 10.15

Inloop met koffie en thee

10.15 – 10.25

Welkomstwoord door de dagvoorzitter, prof.dr. Marleen van Rijswick (Hoogleraar Europees en Nationaal Waterrecht, UU)

10.25 – 12.25

Plenaire ochtendsessie

 • Organisatie en financiering van het waterbeheer
  Herman Havekes (bijzonder hoogleraar UU en strategisch adviseur Unie van Waterschappen) en Ann Carette (postdoc onderzoeker Faculteit Rechten UA en bestuursrechter Raad voor Vergunningsbetwistingen)
 • Het recht op water
  Luc Lavrysen (emeritus hoogleraar UGent en Voorzitter Grondwettelijk Hof) en Antoinette Hildering (docent internationaal recht)
 • Waterkwaliteitszorg en prioritaire stoffen
  Jasper Van Kempen (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en Isabelle Larmuseau (advocaat omgevingsrecht en docent KU Leuven)
 • Water en natuur
  Hendrik Schoukens (hoogleraar UGent) en Edward Brans (bijzonder hoogleraar UU en advocaat Pels Rijcken)
12.25 – 13.15

Lunch

13.20 – 14.00

Workshopronde 1

 • Burgerparticipatie
  Erik Lancksweerdt (Hoogleraar UHasselt), Dries Hegger (Universitair Hoofddocent UU) en moderator Nico Landsman (Zeeland Bruist)
 • Rechten voor de natuur – bescherming van duinen
  Cathy Suykens (postdoctoraal onderzoeker UU en bedrijfsjurist), Tineke Lambooij (Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit), Penny Simmers (Lab Toekomstige Generaties) en moderator Jean-Marie Buijs (Associate Lector Resilient Deltas, HZ)
 • Toegang tot water – kwalificatie van water in de maatschappij
  Flore Vavourakis (onderzoeker KU Leuven), Dianthe Verhoef (onderzoeker OU) en moderator Willemijn Van Doorn-Hoekveld (Deltares)
 • Coherentie in multi-level, multi-sector en multi-objective water governance
  Susanne Wuijts (Senior Expert Waterkwaliteit en Governance RIVM), Valerie Goyvaerts (Advocaat Omega Law) en moderator Toine Poppelaars (Dijkgraaf Scheldestromen)

 

14.00 – 14.20

Koffiepauze

14.20 – 15.00

Workshopronde 2

 • Instrumenten van het overstromingsrisicobeheer
  Frank Groothuijse (Hoogleraar UU), Peter De Smedt (Advocaat) en moderator Herman Havekes (bijzonder hoogleraar UU en strategisch adviseur Unie van Waterschappen)
 • Adaptatie aan klimaatverandering (incl. vasthouden regenwater) en droogte
  Herman Kasper Gilissen (Universitair Hoofddocent UU), Astrid Lippens (BDLT Advocaten), Milo Vandekerckhove (Universitair Hoofddocent UAntwerpen) en moderator Aster Veldkamp (Universitair Docent UU)
 • Waterkwantiteitsbeheer en natuur
  Martijn van Gils (onderzoeker UU), Dries Verhaeghe (Dryade) en moderator Jouke Heringa (senior lecturer water management HZ University of Applied Sciences)
 • De programmatische aanpak als oplossing voor de water- stikstof-nutriënten problematiek?
  Lolke Braaksma (Universitair Docent RUG) en Hendrik Schoukens (Hoogleraar UGent) en moderator Cathy Suykens (postdoctoraal onderzoeker UU en senior regulatory counsel Virya Energy)
15.00 – 15.45

Plenaire sessie

 • Reflecties en lessons learned – door Peter Glas (gewezen Deltacommissaris, Watergraaf en voorzitter OESO Water Governance Initiative) en Eddy Storms (Eerste Voorzitter – Dienst van de Bestuursrechtcolleges).
 • Afsluiting door Barbara Oomen (Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences)
15.45 –

Borrel

Deelname en registratie

De deelname aan het congres is kosteloos, maar registratie is verplicht en kan door (uiterlijk vrijdag 8 maart) een e-mail te sturen aan: b.j.deleeuw@uu.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Contact

Aarzel niet de organisatoren te contacteren bij vragen:Herman Havekes (hhavekes@uvw.nl), Marleen van Rijswick (h.vanrijswick@uu.nl)of Cathy Suykens (c.b.r.suykens@uu.nl)

Programma (pdf)
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Joint Research Centre Zeeland, Het Groene Woud 1, 4331 NB Middelburg
Entree
Gratis (registratie verplicht)
Aanmelden

Via email aan b.j.deleeuw@uu.nl (uiterlijk vrijdag 8 maart)