16 november 2017 van 09:30 tot 17:00

Professionals in een veranderende wereld

Congres Professionaliteit in transitie

De trekkers van het focusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht en het UMCU nodigen u graag uit voor het maatschappelijk congres: Professionaliteit in transitie: Professionals in een veranderende wereld.

Het doel van het congres is het koppelen van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen en inzichten op het gebied van Professional Performance. Het congres is bedoeld voor professionals en leidinggevenden en opleiders van professionals uit werkvelden zoals zorg, onderwijs en wetenschap, veiligheid en justitie, openbaar bestuur, cultuur en het sociale domein. 

Programma

De dag start met ervaringen uit de professionele praktijk, verzorgd door prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en mr. Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak). Vervolgens worden parallelle sessies georganiseerd rondom thema’s als professionele standaarden, competenties van moderne professionals,  het opleiden van en leiding geven aan professionals, werkdruk en bevlogenheid, gezag en vertrouwen en toezicht op professionele praktijken.

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie met onder meer:

 • prof. mr. Annetje Ottow (decaan faculteit  Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
 • mr. Yvonne van Rooy (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
 • prof dr. Wim Kremer (vice-decaan onderwijs van de faculteit Diergeneeskunde)
 • prof. dr. Wilmar Schaufeli (hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht)
Uitgebreid programma

09.00 - 09.30 uur: Inloop

09.30 - 11.00 uur: Plenaire sessie I

 • 09.30 - 09.40 uur: welkomstwoord door prof. dr. Margriet Schneider Schneider (penvoerende trekker focusgebied en voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht)
 • 09.40 - 10.05 uur: Inleidende lezing door prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving )
 • 10.05 - 10.30 uur: lezing De Pijn van de Rechter door mr. Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak)
 • 10.30 - 11.00 uur: Discussie  o.l.v. rof. dr. Mirko Noordegraaf (hoogleraar Publiek Management, Universiteit Utrecht)

11.00 - 11.30 uur: Koffie en thee

11.30 - 12.30 uur: Parallelle sessies I

 1. Professionele organisaties en hun maatschappelijke context
  door prof. dr. Paul Boselie (hoogleraar Strategisch HRM, Universiteit Utrecht) en drs. Frans Kamsteeg (directeur GGNet)
 2. Professioneel vermogen
  door prof dr. Jan van Tartwijk (hoogleraar Educatie & Pedagogiek, Universiteit Utrecht)
 3. Leiderschap in maatschappelijke organisaties
  door dr. Lars Tummers (universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht) en Henriette Post (directeur Fonds Podiumkunsten) 

12.30 -13.30 uur: Lunch

13.30 -14.45 uur: Parallelle sessies II

 1. Bevlogenheid onder professionals
  door prof. dr. Wilmar Schaufeli (hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht) en prof dr. Willem van Rhenen (hoogleraar ‘Employee engagement and productivity’ Nyenrode en lid RvB  Arbo-Unie) 
 2. Veranderend onderwijs voor professionals
  door prof. dr. Wim Kremer (vice-decaan onderwijs van de faculteit Diergeneeskunde) en dr. Nora van Oostrom-Streep (directeur van de Law Firm School) 

14.30 - 15.00 uur: Koffie en thee

15.00 -16.30 uur: Plenaire sessie II: paneldiscussie

16.30: Borrel

Aansluitend is er een borrel.

Begindatum en -tijd
16 november 2017 09:30
Einddatum en -tijd
16 november 2017 17:00