18 december 2018 van 09:00 tot 17:00

Congres Jonge Veelplegers, met Ido Weijers

Op het congres Jonge Veelplegers, 18 december in de Utrechtse Jaarbeurs, worden de belangrijkste inzichten in het proces van stoppen met criminaliteit gepresenteerd, inzichten die zijn verworven na uitgebreide literatuurstudie en jarenlang onderzoek van een grote groep Utrechtse probleemjongeren.

Een van de sprekers op dit congres is Ido Weijers, emeritus hoogleraar Jeugdstrafrechtspleging aan de Universiteit Utrecht. Tijdens het congres wordt tevens het nieuwste boek van Weijers, Veelplegers aanpakken, gepresenteerd. In deze studie beantwoordt de Utrechtse onderzoeker vragen als: wat doet jonge veelplegers stoppen? En: wat is de beste aanpak van deze jongeren?

Nieuwe boek Ido Weijers

Unieke longitudinale studie

Centraal in Weijers’ boek staan de bevindingen van 15 jaar onderzoek naar 81 jonge Utrechtse veelplegers. De bevindingen van deze unieke longitudinale studie leveren een groot aantal nieuwe inzichten op, in de leef- en denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen, de invloed van hun ouders en hun vriendin en vooral in de verschillende fasen in het proces van stoppen met een criminele levenswijze. Weijers: “Die inzichten geven op hun beurt aanleiding tot een groot aantal aanbevelingen voor de aanpak van deze problematische jongeren.” 

Daarnaast worden in het boek, naast enkele buitenlandse initiatieven, bekende aanpakken zoals de Amsterdamse Top600 en de Utrechtse TopX kritisch onder de loep genomen.

Aanmelden voor en meer informatie over het congres is te vinden op de website van Jonge Veelplegers.

Begindatum en -tijd
18 december 2018 09:00
Einddatum en -tijd
18 december 2018 17:00