Van 29 augustus 2019 tot 30 augustus 2019

Congres: De zichtbare hand

Premier Lubbers en de Amerikaanse president George H.W. Bush in de tuin van het Catshuis in 1989. Bron: Wikimedia/Anefo/Rob Croes
Premier Lubbers en de Amerikaanse president George H.W. Bush in de tuin van het Catshuis in 1989. Bron: Wikimedia/Anefo/Rob Croes

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus vindt het congres De zichtbare hand over de geschiedenis van het Nederlands neoliberalisme plaats. Het congres wordt georganiseerd vanuit het onderzoeksproject Market Makers, dat de oorsprong, verspreiding en invloed van de Nederlandse neoliberale beweging bestudeert.

Sinds de financiële crisis van 2008 is er een wereldwijde discussie losgebarsten over het neoliberalisme. In de laatste tien jaar is er dan ook een golf aan wetenschappelijk onder- zoek over het thema verschenen. Nederland vormde tot voor kort een uitzondering op die trend. Dit congres brengt daar- in verandering. Onderzoekers uit verschillende disciplines gaan in discussie over de aard van het neoliberalisme en de concrete vorm die het marktdenken in Nederland heeft aangenomen.

Het congres 

Twee vragen liggen ten grondslag aan De zichtbare hand: hoe neoliberaal is Nederland, en waar en hoe is dat neoliberalisme ontstaan? In het publieke debat wordt het begrip ‘neoliberalisme’ vaak gebruikt om marktwerking, privatisering en de toenemende macht van grote bedrijven te bekritiseren. Over de herkomst en het politieke programma van ‘het neoliberalisme’ is echter veel minder bekend. Op die geschiedenis willen wij ons richten. Dit doen we in een aantal panelsessies met academici, in sessies met journalisten en vertegenwoordigers van politieke partijen, en via de keynotelezing van de Deense historicus Niklas Olsen, auteur van het onlangs verschenen boek The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism.

 

Begindatum en -tijd
29 augustus 2019
Einddatum en -tijd
30 augustus 2019
Entree
Gratis entree