6 april 2016 van 09:15 tot 18:00

Congres ‘De herziening van de Aanbestedingswet’

Elisabetta Manunza en Chris Jansen

Aanbestedingscongres van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen.

Op 29 oktober 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel heeft hoofdzakelijk betrekking op de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen overheidsopdrachten en concessies. Om aan zijn Europese verplichtingen te voldoen, zal Nederland die richtlijnen uiterlijk op 18 april 2016 moeten implementeren. Het wetsvoorstel bevat weinig tot geen wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van de recente evaluatie van de Aanbestedingswet. Mogelijk dat dergelijke voorstellen alsnog het licht zullen zien, maar dat is aan de Tweede Kamer.

Inhoud van het congres

Tijdens dit congres wordt de aanstaande herziening van de Aanbestedingswet op drie wijzen belicht: 

1. De belangrijkste wijzigingen van bestaande regels. 
Deze wijzigingen zijn o.a. bedoeld om meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid te creëren, maar ook om meer flexibiliteit en verlaging van administratieve lasten te bewerkstelligen. Ook valt te denken aan de gewijzigde regels voor overheidsopdrachten voor sociale diensten en andere specifieke diensten en voor voorbehouden opdrachten. 

Vragen die in dit kader tijdens het congres aan de orde zullen komen, zijn:

 • wat houden deze wijzigingen precies in? 
 • welke consequenties hebben de wijzigingen voor de inkoop- en aanbestedingspraktijk? 
 • gaan de wijzigingen inderdaad de gehoopte bijdrage leveren aan de doelen die de wetgever voor ogen heeft?

2. De uitbreiding van de wet met nieuwe regels. 
Het betreft hier onderwerpen die tot op heden nog niet in het Nederlands recht zijn geregeld zoals: de grenzen van een eventuele aanbestedingsplicht in geval van inbesteden en publiek-publieke samenwerking en de aanbesteding van concessieopdrachten. Ook ten aanzien van deze nieuwe regels kunnen de hiervoor genoemde vragen worden gesteld. 

3. Het (ten onrechte?) uitblijven van (een herziening van) regels.
De uitkomst van de recente evaluatie van de Aanbestedingswet heeft de Minister geen aanleiding gegeven om ten aanzien van een aantal onderwerpen (verder) regulerend op te treden. De vraag is echter of de markt van overheidsopdrachten niet juist gebaat zou zijn bij (een herziening van de) regulering van ook deze onderwerpen.

Het congres biedt ook een uitgelezen kans om uw kennis met betrekking tot de inhoud en consequenties van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk te verdiepen.

Aan het congres worden bijdragen geleverd door verschillende gezaghebbende sprekers uit wetenschap en praktijk.

Voor wie

 • advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht
 • andere professionals werkzaam op het gebied van inkoop en aanbesteding
Programma
09.15-09.45

Ontvangst met koffie en thee

09.45-10.05

Opening

10.05-10.25

Prof. mr. Elisabetta Manunza -  In hoeverre draagt het wetsvoorstel bij aan een oplossing van de uitdagingen en problemen waar de inkoop- en aanbestedingspraktijk voor staat?​

10.25-11.05

Prof. dr. Kris Wauters - Publiek-publieke samenwerking
Prof. mr. Elies Steyger (referent)

11.05-11.20

pauze

11.20-12.00

Prof. dr. Steven van Garsse - Uitsluitingsgronden
Prof. mr. Henk Addink (referent)

12.00-12.40

Mr. Nathanaëlle Kiekens - Gunningscriteria
Prof. dr. Jan Telgen (referent)

12.40-13.25

Lunch

13.25-14.05

Prof. mr. Chris Jansen - Marktconsultatie en ruimere mogelijkheden voor toepassing van flexibele procedures
Mr. Frederik van Nouhuys (referent)

14.05-14.45

Prof. mr. Gert-Wim van de Meent - Sociale en andere specifieke diensten
Ir. Niels Uenk (referent)

14.45-15.25

Prof. mr. Pieter Kuypers - Concessies
Prof. mr. Frank van Ommeren (referent)

15.25-15.55

Pauze

15.55-16.35

Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis - Wezenlijke wijziging van de opdracht
Mr. Daan Versteeg (referent)

16.35-17.15

Prof. mr. Jan Michiel Hebly - Waarin voorziet het wetsvoorstel (ten onrechte) niet?
Mr. Annet Jonk (referent) 

17.15-18.00

Afsluiting en borrel

Sprekers en referenten

 • Prof. mr. Henk Addink, hoogleraar bestuursrecht en goed bestuur aan de Universiteit Utrecht
 • Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht aan de TU Delft
 • Prof. dr. Steven van Garsse, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Hasselt, Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School en advocaat bij Equator Advocaten
 • Prof. mr. Jan Michiel Hebly, advocaat Houthoff Buruma te Rotterdam en hoogleraar bouwen aanbestedingsrecht aan de Universiteit Leiden
 • Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht Tilburg University en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)
 • Mr. Annet Jonk, plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten, Ministerie van Economische Zaken 
 • Mr. Nathanaëlle Kiekens, advocaat Stibbe te Brussel en praktijkassistent aan de Universiteit van Gent
 • Prof. mr. Pieter Kuypers, advocaat AKD te Brussel en hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en co-directeur Public Procurement Research Centre
 • Prof. mr. Gert-Wim van de Meent, advocaat Loyens & Lloef te Amsterdam en bijzonder hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
 • Mr. Frederik van Nouhuys, advocaat Straatman Koster advocaten te Rotterdam
 • Prof. mr. Frank van Ommeren, hoogleraar staatsen bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. mr. Elies Steyger, hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat te ’s-Hertogenbosch
 • Prof. dr. Jan Telgen, hoogleraar bedrijfskundige besliskunde en inkoopmanagement aan de Universiteit Twente en co-directeur Public Procurement Research Centre
 • Ir. Niels Uenk, onderzoeker Public Procurement Research Centre
 • Mr. Daan Versteeg, advocaat Rozemond Advocaten te Amsterdam
 • Prof. dr. Kris Wauters, counsel Janson Baugniet te Brussel en hoogleraar bestuursrecht aan de Université Catholique de Louvain te Louvain-la-Neuve
logo's uu vu
Begindatum en -tijd
6 april 2016 09:15
Einddatum en -tijd
6 april 2016 18:00
Meer informatie
Contact