Van 28 november 2019 09:00 tot 29 november 2019 17:30

Conferentie van focusgebied ELS: Equality & Inclusion in Education Conference

Hoe kunnen (voorschoolse) educatie en gezinsondersteuning worden verbeterd zodat elk kind gelijke kansen krijgt? Hoe kunnen we de professionals, werkzaam met kleine kinderen, ondersteunen om die gelijke kansen te bewerkstelligen? Dit zijn een paar vragen waarop antwoord wordt gegeven op 28 en 29 november tijdens het internationale Equality and Inclusion conference 2019.

Op deze conferentie komen professionals, beleidsmakers en onderzoekers uit verschillende landen bijeen. De aanwezigen delen hun ervaringen op het gebied van onder meer voorschools onderwijs, basisonderwijs, geïntegreerde diensten voor gezinsondersteuning, professionele ontwikkelingsprogramma's, en interculturele en meertalige pedagogiek.

ISOTIS

De conferentie staat ook in het teken van het internationale onderzoeks- en ontwikkelingsproject ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society) een project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Andere onderzoeksprojecten en case-studies uit verschillende landen zullen tijdens de conferentie eveneens aan bod komen.

Op de website van Equality & Inclusion in Education Conference is meer te lezen over het programma en de wijze van inschrijving.

De conferentie wordt gesponsord door het focusgebied Education for Learning Societies en de strategische thema's Instituties of Open Societies en Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
28 november 2019 09:00
Einddatum en -tijd
29 november 2019 17:30