24 januari 2019 van 13:30 tot 17:30

Conferentie: ‘Sleutelen aan sociale zekerheid: succesvol beleid of illusiepolitiek?'

Zowel ten aanzien van de WAO/WIA, de WW als de bijstand zijn de afgelopen decennia maatregelen genomen om de terugkeer/uitstroom naar werk te versnellen/vergroten. Welke maatregelen zijn succesvol gebleken? En zijn deze toepasbaar op de twee andere terreinen? Of lijken de maatregelen veelal “voor de bühne”?

Deze vragen staan centraal in de conferentie ‘Sleutelen aan sociale zekerheid: succesvol beleid of illusiepolitiek?’ op donderdag 24 januari 2019. Deze conferentie is een initiatief van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de Hub ‘Future of Work’ van de Universiteit Utrecht. Met de conferentie sluiten we tevens het onderzoek af dat de Universiteit Utrecht (gefinancierd door het instituut Gak) deed naar de juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in de Werkloosheidswet sinds de invoering in 1987.

Sprekers

Aan het woord komen: dr. Jan-Maarten van Sonsbeek (Chief Science Officer, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mr. Madhvi Ramparichan en dr. ir. Marijke von Bergh (aio respectievelijk postdoc, Universiteit Utrecht) en dr. Thomas Kampen (Universitair docent Universiteit voor Humanistiek en lector Stimulering Gezonde Samenleving, Hogeschool InHolland). Zij bespreken activerend bedoelde wijzigingen in respectievelijk de WAO/WIA, WW en bijstand – en de uitkomsten hiervan.

Prof. dr. Cok Vrooman (hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie, Universiteit Utrecht en wetenschappelijk strateeg, Sociaal Cultureel Planbureau) laat vervolgens zijn licht schijnen op verleden en toekomst van de sociale zekerheid.

We sluiten af met een discussie onder leiding van projectleider prof. mr. Frans Pennings (hoogleraar Sociaal Recht, Universiteit Utrecht) tussen sprekers en deelnemers over het nut en het belang van activerende wijzigingen in de sociale zekerheid, de leerpunten uit elkaars bevindingen en de vraag in hoeverre het mogelijk is om op dit terrein effectief ‘aan knoppen te draaien’.

Programma
13:30

Welkom + inleiding door dagvoorzitter prof. dr. Joop Schippers

13.40 - 14.05

Jan Maarten van Sonsbeek: “De WIA werkt, maar niet voor iedereen”

14.05 - 14.30

Madhvi Ramparichan en Marijke von Bergh: “Sleutelen aan de WW; werkt dat?”

14.30 - 14.55

Thomas Kampen: “Dichter bij mensen, maar de arbeidsmarkt op afstand?”

14.55 - 15.15

Pauze

15.15 - 15.45

Cok Vrooman: “Terugblikken en vooruitzien: een langetermijn­perspectief op institutionele verandering in de sociale zekerheid”

15.45 - 16.45

Plenaire discussie

16.45 - 16.50

Afsluiting

16.50

Borrel

Meer informatie

U bent van harte welkom om nieuwe inzichten te verwerven, mee te denken en te discussiëren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marijke von Bergh (m.y.w.vonbergh@uu.nl).

Deelname is kostenloos. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat.IER@uu.nl.

Begindatum en -tijd
24 januari 2019 13:30
Einddatum en -tijd
24 januari 2019 17:30
Entree
Gratis toegankelijk