Conferentie: Public Governance and Emerging Technologies – Values, Trust, and Compliance by Design

Juridische, ethische en sociale overwegingen bij het gebruik van technologie in openbaar bestuur

Van tot

De conferentie wordt georganiseerd als onderdeel van het CHAIN project ‘The Role and Responsibilities of Public Actors in Distributed Networks. Transparency, Trust and Legitimacy by Design’, een onderzoeksproject gefinancierd door het NWO MVI programma ‘Responsible Innovation. Designing for Public Values in a Digital World’. 

Kijk voor meer informatie (het volledige programma en abstracts) en aanmeldingen op: Conference: Public Governance and Emerging Technologies – Values, Trust, and Compliance by Design.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht)