Conferentie: Public Governance and Emerging Technologies – Values, Trust, and Compliance by Design

Juridische, ethische en sociale overwegingen bij het gebruik van technologie in openbaar bestuur

Van tot

De conferentie wordt georganiseerd als onderdeel van het CHAIN project ‘The Role and Responsibilities of Public Actors in Distributed Networks. Transparency, Trust and Legitimacy by Design’, een onderzoeksproject gefinancierd door het NWO MVI programma ‘Responsible Innovation. Designing for Public Values in a Digital World’. Het project richt zich op het heroverwegen en operationaliseren van publieke waarden van de democratische rechtsstaat, zoals transparantie, verantwoording, vertrouwen en legitimiteit vanuit een ontwerp- en een burgerperspectief. Het project richt zich op netwerken van openbaar bestuur en opkomende technologieën, met speciale aandacht voor blockchain. Dit interdisciplinaire project wordt geleid door Prof. Jurgen Goossens (Universiteit Utrecht, Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging) en mede geleid door Prof. Esther Keymolen (Tilburg University/TILT). Zie ook onze oproep voor paper abstracts en panelvoorstellen.

Kijk voor meer informatie op Conference: Public Governance and Emerging Technologies – Values, Trust, and Compliance by Design.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht)