Van 7 november 2019 tot 9 november 2019

Call for Papers

Conferentie: Memory and Identity in the Learned World

Jan Jacobz. Wielant, “De Geleerde in Syn Kamer”, 17th century Bron: Rijksmuseum
Jan Jacobz. Wielant, “De Geleerde in Syn Kamer”, 17th century Bron: Rijksmuseum

Van 7-9 november 2019 zal SKILLNET een conferentie organiseren over geheugen en identiteit in de Vroegmoderne Tijd.

De centrale vraag luidt: hoe vormden studenten, wetenschappers en geleerde mannen en vrouwen een gemeenschap door middel van identificatie.

Sprekers

Bevestigde sprekers:

Prof. dr. Karl Enenkel, professor in Medieval and Early Modern Latin Philology aan de Westfällische Wilhelms-Universität Münster.

Prof. dr. Judith Pollmann, professor of Early Modern Dutch History aan Universiteit Leiden.

Het evenement vindt plaats in het Engels. Meer informatie over het evenement en de daarbij behorende Call for Papers in dan ook beschikbaar in het Engels.

 

Begindatum en -tijd
7 november 2019
Einddatum en -tijd
9 november 2019
Entree
Gratis entree