1 april 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Vincent Koops

Computational Modelling of Variance in Musical Harmony

In vergelijking met andere kunstvormen kent West-Europese tonale muziek een relatief lange traditie van strikte formalisatie en een rijke vocabulaire om muzikale concepten te beschrijven. Met muziektheorie proberen we concepten en processen in de muziek te modelleren en te verklaren. Een voorbeeld hiervan is harmonie: het gelijktijdig klinken van een aantal (meestal drie of meer) tonen, die samen een coherent geheel vormen in de geest van de luisteraar. Hoewel er strikte theorieën en formalisaties van muziek en harmonie in het bijzonder zijn geopperd, betoogt deze dissertatie dat luisteraars vaak verschillen over de harmonieanalyse van een compositie. Deze verschillen resulteren in harmonische variantie: verschillende, maar bruikbare harmonische analyses van dezelfde compositie. Redenen voor verschillen in analyses zijn het verschillend toepassen van muziektheoretische concepten op ambigue passages en fundamentele en inherente perceptuele en culturele verschillen tussen mensen. Harmonische variantie is problematisch voor het maken van een gouden standaard voor computationele harmonieanalyse, zoals automatische akkoordherkenning. Daarom omvat deze dissertatie verschillende oplossingen om menselijke en computationele harmonische variantie te analyseren, integreren, modelleren en exploiteren.

Deze dissertatie laat zien dat het modelleren van subjectieve harmonische structuren de volgende stap is in het computationeel modelleren van harmonie, in tegenstelling tot de huidige aanpak die geïdealiseerde harmonische structuren probeert te beschrijven. Omdat muziek onlosmakelijk verbonden is met de gelegenheid en doel waarvoor het is geproduceerd, moeten deze factoren ook onderdeel zijn van het computationeel modelleren van harmonie, door het in acht nemen van de inherente variantie in harmonische analyses.

Begindatum en -tijd
1 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
1 april 2019 15:30
Promovendus
H.V. Koops
Proefschrift
Computational Modelling of Variance in Musical Harmony
Promotor(es)
prof. dr. R.C. Veltkamp
Co-promotor(es)
dr. A. Volk