1 april 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Vincent Koops

Computational Modelling of Variance in Musical Harmony

Informatica-promovendus Vincent Koops onderzocht het automatisch detecteren van akkoorden in opnames van muziekstukken. Er bestaan al systemen die dat doen, maar huidige modellen worden getraind op één correcte akkoordanalyse. Dat blijkt echter een foute aanname: welke akkoorden iemand ‘hoort’ in muziek is subjectief, en is afhankelijk van o.a. diens muziekinstrument, culturele achtergrond en mate van muzikale opleiding. Er is dus niet maar één correcte uitkomst.

Om daarmee rekening te houden, voegde Koops een extra stap toe in de automatische akkoordanalyse, waarbij de persoonlijke voorkeuren en eigenschappen van de gebruiker worden meegenomen. Koops trainde en testte zijn systeem met meerdere gebruikers met verschillende achtergronden, en vond daarbij statistisch zinvolle uitkomsten.

Diversiteit in AI

In bredere zin raakt het onderzoek van Koops ook aan het onderwerp van diversiteit in AI. Ook bij andere AI-toepassingen, zoals objectherkenning in foto’s, is er niet altijd maar één correcte uitkomst. De methode die Koops ontwikkelde kan ook breder ingezet worden voor het vergroten van diversiteit in AI-toepassingen.

Begindatum en -tijd
1 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
1 april 2019 15:30
Promovendus
H.V. Koops
Proefschrift
Computational Modelling of Variance in Musical Harmony
Promotor(es)
prof. dr. R.C. Veltkamp
Co-promotor(es)
dr. A. Volk