11 oktober 2017 van 14:00 tot 22:00

Coming Out Day

rainbow flag

Op Coming Out Day, woensdag 11 oktober, organiseren Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en LHBT studentenvereniging Anteros ’s middags een mini-conferentie over seksuele diversiteit. ’s Avonds is er een filmvoorstelling met speciale introductie. Het programma is bedoeld voor studenten en medewerkers van de universiteit en de hogeschool.

Middagprogramma: mini-conferentie

Thema: seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken in het hoger onderwijs en de stad Utrecht.

Keynotes:

  • Florien Cramwinckel, docent Culturele Diversiteit & Jeugd (UU*)
  • Leon Bex, voorzitter Midzomergrachtfestival en UU-alumnus: The relevance of LGBTIQ+ festivals

Presentatie door Tom Verstappen, voorzitter Anteros en student Commerciële Economie (HU*)

Paneldiscussie met onder andere:

  • Bart Mijland, stage- en alumnicoördinator faculteit Geesteswetenschappen (UU)
  • Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht, ondervoorzitter College voor de rechten van de mens (HU)
  • Dani Berjano Rodriguez, masterstudent Women's and Gender Studies (UU)
  • Inés Sánchez de Guillermo, masterstudent Gender and Ethnicity (UU)
  • Jerre Mijnarends, masterstudent Klinische Psychologie (UU)

Middagvoorzitter:

  • Johan Rozenbrand, docent farmaceutische wetenschappen en lid Universiteitsraad (UU)

Voertaal: Engels
Tijd: 14:00 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur, borrel na afloop)
Locatie: David de Wiedgebouw, Universiteitsweg 99, Utrecht, zaal M201

Avondprogramma: film met introductie

Filmvoorstelling:
The Way He Looks (film uit 2014 van de Braziliaanse regisseur Daniel Ribeiro).
Introductie door UHSV Anteros en door João P. Trabucho Alexandre, universitair docent Comparative Sedimentology en medeoprichter van de Utrecht Young Academy (UU).

Tijd: 19:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, na afloop borrel in het HU café ‘Het Proeflokaal’)
Locatie: Padualaan 99, Utrecht

* Universiteit Utrecht is afgekort als UU, Hogeschool Utrecht als HU

Begindatum en -tijd
11 oktober 2017 14:00
Einddatum en -tijd
11 oktober 2017 22:00