11 februari 2015 van 12:45 tot 13:45

Combinaties van medicijnen tegen tumoren

Chong Sun speurde via een genetische systematische screening naar combinaties van antikankergeneesmiddelen die bijzonder krachtig zijn in het voorkomen van resistentie door tumorcellen.

Sun beschrijft twee van zulke combinaties. Deze studies hebben tot op heden aanleiding gegeven tot een vijftal klinische studies met combinaties van kankergeneesmiddelen. Sommige van deze studies hebben al veelbelovende resultaten laten zien.

Ondanks indrukwekkende effecten die vaak gezien worden met deze geneesmiddelen, ontwikkelt zich echter bijna altijd resistentie tegen therapieën met maar één enkel kankermedicijn. Abrupte remming van signalering waar de kankercel aan verslaafd is kan in eerste instantie weliswaar een slinking van de tumor opleveren, maar in tweede instantie worden vaak mechanismen geactiveerd die de kankercel in staat stellen zich aan te passen aan de veranderde situatie, hetgeen resulteert in resistentie.

Het is nu mogelijk om binnen de tijdspanne van een promotieonderzoek mechanismen van resistentie tegen kankergeneesmiddelen te ontrafelen en oplossingen te bieden die in de kliniek lijken te werken. Dit toont aan dat de weg van het laboratorium naar de kliniek de afgelopen tijd veel korter is geworden en dat fundamenteel onderzoek snel kan leiden tot nieuwe effectieve behandelmethoden.

Begindatum en -tijd
11 februari 2015 12:45
Einddatum en -tijd
11 februari 2015 13:45
Promovendus
Chong Sun
Proefschrift
Understanding Resistance to Targeted Anticancer Therapies
Promotor(es)
Prof. dr. René Bernards
Entree
Gratis