12 december 2019 van 13:30 tot 17:00

Colloquium: Vroegmoderne literatuur en religie

Bron: Wikimedia
Bron: Wikimedia

Op 12 december organiseert het Leiden University Centre for the Arts een colloquium over vroegmoderne literatuur en religie. Dr. Lieke Stelling (Talen, Literatuur en Communicatie) is een van de sprekers en geeft een lezing over geloof in het vroegmoderne 'schertsboek'.

Programma
13:30-13:40

Welkomstwoord door Frans Willem Korsten (Universiteit Leiden)

13:40-14:00

Jürgen Pieters (Universiteit Ghent), "‘Rubbing the Sore’: Consolatory Fictions in The Tempest"

14:00-14:20

Jan Frans van Dijkhuizen (Universiteit Leiden), "Consolation and Elastic Martyrdom in Clement Cotton’s Mirror of Martyrs"

14:20-14:40

Mark O’Donnell (Universiteit Leiden), "'A Glimmering Light': John Donne and lectio divina"

14:40-15:10

Vragen en debat

15:10-15:30

Thee

15:30-15:50

Lieke Stelling (Utrecht University), "Faith in the Early Modern Jestbook"

15:50-16:30

David Marno (University of California, Berkeley), "The Time of Prayer"

16:30-17:00

Vragen en debat

17:00

Borrel

Begindatum en -tijd
12 december 2019 13:30
Einddatum en -tijd
12 december 2019 17:00