Van 25 september 2017 09:30 tot 27 september 2017 16:00

KNAW Colloquium

Colloquium ‘Securing the World: Global Perspectives on Security History in the Nineteenth Century

Colton's Map of The World on Mercator's Projection.
Colton's Map of The World on Mercator's Projection (1855)

Tijdens dit Akademie Colloquium zullen internationale wetenschappers veiligheid in de negentiende eeuw historiseren. Daarbij zullen, naast het westerse perspectief, ook narratieven van veiligheid uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië centraal staan.

Het colloquium gaat in op de vraag hoe opkomende discoursen, praktijken en culturen van veiligheid in de negentiende eeuw kunnen worden onderzocht, beschreven en in kaart gebracht. Welke actoren hadden voldoende macht om dreigingen als zodanig te framen en te securitiseren? Hoe werden dreigingen op de politieke agenda geplaatst? Wie werden daarbij binnen- en buitengesloten? En hoe kon 'veiligheid' uitgroeien tot een drijvende kracht in de geschiedenis van zowel het imperialisme als de moderne natiestaat?

Het Colloquium zal worden gevolgd door een masterclass voor  PhD- en Research-MA studenten in de middag van 27 September 2017.

Organisatie

Prof. dr. Beatrice de Graaf en dr. Ozan Ozavci.

Begindatum en -tijd
25 september 2017 09:30
Einddatum en -tijd
27 september 2017 16:00