25 september 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Frankje de Boer

Colloïdale Kleurstoffen - van zeïne eiwitten naar kleurdrager

Kleur is een van de belangrijkste producteigenschappen. Tegenwoordig worden vraagtekens gezet bij de veiligheid van sommige kleurstoffen die gebruikt worden in voedingsproducten; deze stoffen worden niet vanzelfsprekend geaccepteerd door consumenten. Daarom worden voor steeds meer toepassingen methodes onderzocht om natuurlijke kleurstoffen te gebruiken als alternatieven hiervoor.

Inkapseling

Een veelbelovende methode om de toepasbaarheid van de vaak gevoelige natuurlijke kleurstoffen te vergroten, is inkapseling van deze kleurstoffen in colloïdale deeltjes door natuurlijke polymeren. In dit onderzoek hebben we gekozen voor het plantaardige eiwit zeïne, waarvan deeltjesvorming en inkapselings-eigenschappen zonder extra toevoegingen, zoals bijvoorbeeld oppervlakte-actieve stoffen, zijn bestudeerd.

Anionische kleurstoffen

Allereerst is een methode ontwikkeld om enkel zeïne deeltjes te synthetiseren die in dispersie een wit voorkomen hebben. Deze dispersies zouden als alternatief kunnen dienen voor het veelgebruikte titaniumdioxide. Daarna hebben we anionische kleurstoffen geco-precipiteerd met zeïne, waaruit geconcludeerd werd dat deze twee componenten een hoge affiniteit hebben met elkaar.

Uiteindelijk is de natuurlijke kleurstof luteïne succesvol ingekapseld door zeïne, dit bleek de stabiliteit van luteïne te verhogen. Hierna werden de optische eigenschappen van de dispersies onderzocht, wat vergeleken werd met lichtverstrooiingstheorie. Vervolgens werd onderzocht of het mogelijk is om de kleur van dergelijke deeltjesdispersies te voorspellen; dat bleek met de gebruikte theorie alleen zo te zijn voor licht absorberende dispersies.

Schaalbaarheid

De schaalbaarheid van deze techniek creeërt de mogelijkheid van productie op industriële schaal van volledig natuurlijke ingekapselde deeltjes. Deze deeltjes kunnen voldoen aan de vraag van consumenten om natuurlijke ingrediënten, vanwege de natuurlijke oorsprong van zowel de inkapselingsmiddelen als de kleurstoffen.

Begindatum en -tijd
25 september 2019 12:45
Einddatum en -tijd
25 september 2019 13:45
Promovendus
F.Y. de Boer
Proefschrift
Synthesis and Characterization of Colloidal Colorants: From zein protein to color carrier
Promotor(es)
prof. dr. A. van Blaaderenprof. dr. K. Velikov
Co-promotor(es)
dr. A. Imhof