tot

Promotie Tonnishtha Dasgupta

Colloidal crystallization in bulk, gravity and spherical confinement

In dit proefschrift worden verscheidene aspecten van colloïdale kristallisatie onderzocht, met name met betrekking tot fotonische kristallen. Doordat deze kristallen bestaan uit regio’s van wisselend hoge en lage brekingsindex, vertonen ze een fotonisch bandkloof. Hierdoor zijn ze veelbelovend voor gebruik in optische golfgeleiders, optische sensoren en energieopslag en –omzetting. In Hoofdstuk 1 worden de ideeën, uitdagingen en motivaties van dit proefschrift geïntroduceerd. In Hoofdstuk 2 tonen wij dat monodisperse harde bollen, die onder hoge snelheid op een face-centered-cubic (FCC) (100) sjabloonoppervlak sedimenteren, grote FCC-kristallen met weinig defecten vormen, wat nodig is voor het maken van fotonische kristallen. In Hoofdstuk 3 bestuderen we een colloïdale zelfordenende route voor de vorming van binaire MgCu2 Laves fase (LP) via sedimentatie op een sjabloonoppervlak. De twee subrasters van de MgCu2 LP kunnen vervolgens gebruikt worden in de fabricatie van materialen met een wijd fotonisch bandkloof. In Hoofdstuk 4 bediscussiëren we hoe een willekeurige opeenstapeling van FCC en haar thermodynamisch concurrerende structuur te voorkomen is, door het toevoegen van polymeerkettingen. In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de rol die aantrekkingskrachten hebben op de formatie van kristallen door zelfassemblatie van nanodeeltjes opgesloten in een bol. In Hoofdstuk 6 tonen we dat het verzachten van het harde-bolpotentiaal het spontaan nucleëren van binaire LFs mogelijk maakt. Dit wordt anders voorkomen door de glasdynamica die zich voordoet bij dergelijke hoge dichtheden. Ten slotte tonen we in Hoofdstuk 7 aan dat hetzelfde binaire mengsel, opgesloten in een bol, zelfassembleert tot een icosaëdrisch quasikristal, dat een fotonisch bandkloof bezit.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Domplein
Promovendus
T. Dasgupta
Proefschrift
Colloidal crystallization in bulk, gravity and spherical confinement
Promotor(es)
prof. dr. M. Dijkstra