22 januari 2020 van 14:30 tot 15:30

Promotie van M. van Nuland

Clinical pharmacology of anti-hormonal drugs and gemcitabine in oncology - Bioanalysis - Therapeutic drug monitoring - Microdosing

De ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Met de komst van orale geneesmiddelen kunnen patiënten thuis behandeld worden. Echter, bij orale toediening zien we grotere verschillen in geneesmiddelconcentraties tussen patiënten dan bij intraveneuze toediening. Deze variabiliteit vergroot het risico op onder- en overdoseren. Met kennis van de farmacologie – de wisselwerking tussen geneesmiddelen en fysiologische processen –  hopen we de medicamenteuze therapie te verbeteren en de veiligheid te vergroten.

In dit proefschrift staat beschreven hoe we oncologische geneesmiddelen kunnen meten in lichaamsmateriaal, hoe we therapeutische behandeling kunnen optimaliseren door geneesmiddelspiegels te bepalen en wat we kunnen bereiken met microdoseren.

De behandeling van patiënten die orale oncolytica gebruiken zou kunnen worden verbeterd door implementatie van TDM: de klinische praktijk waarbij geneesmiddelconcentraties worden bepaald in lichaamsmateriaal en op basis van deze concentraties een dosisadvies wordt verstrekt. Tijdens dit promotieonderzoek is gebleken dat TDM van het geneesmiddel abirateronacetaat de therapie optimaliseert, terwijl dat voor enzalutamide niet het geval is.

Microdosisstudies zijn geneesmiddelonderzoeken waarin slechts 1/100e van de therapeutische dosis wordt toegediend aan patiënten of vrijwilligers, met een maximum van 100 μg per dag. Voorafgaand aan een microdosis studie is het onduidelijk of de farmacokinetiek – de route die het geneesmiddel aflegt in het lichaam – zoals bepaald na toediening van een microdosis voorspellend is voor de farmacokinetiek van een therapeutische dosis. In een pilot studie laten we zien dat gemcitabine zich anders over het lichaam verdeelt na toediening van een microdosis in vergelijking met na een therapeutische dosis.

Begindatum en -tijd
22 januari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
22 januari 2020 15:30
Promovendus
Phd defense of M. van Nuland
Proefschrift
Clinical pharmacology of anti-hormonal drugs and gemcitabine in oncology - Bioanalysis - Therapeutic drug monitoring - Microdosing
Promotor(es)
prof. dr. J.H. Beijnen
Co-promotor(es)
dr. H. Rosingdr. A.M. Bergman