7 maart 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie van Xiaoyan Zhao

Classroom assessment in Chinese primary school mathematics education

Hoewel Chinese leerkrachten het belang van toetsen in het reken-wiskundeonderwijs veelal onderstrepen en vaak toetsen, gebruiken ze toetsinformatie maar zelden om hun onderwijs aan te passen aan de leerbehoefte van hun leerlingen. Wereldwijd is er veel aandacht voor formatief toetsen waarin juist dit gebruik van de verkregen informatie over de leerlingen om feedback te geven en het onderwijs aan te passen centraal staat. Uit ons onderzoek in groep 5 van het basisonderwijs in Nanjing, China, hebben we leerkrachten ondersteund in het gebruik van formatieve toetstechnieken bij rekenen-wiskunde om ze informatie over het begrip en vaardigheden van hun leerlingen te verschaffen zodat ze de verdere instructie daarop aan konden passen. De toetstechnieken zijn korte opdrachten die leerkrachten in hun dagelijkse lespraktijk aan de leerlingen kunnen geven. Die opdrachten zitten dicht bij de lesinhoud, maar geven wel een diepere kijk op wat de leerlingen echt begrijpen. Een voorbeeld is: “Los 594:6 op zonder gebruik te maken van de staartdeling”. Op deze manier kan de leerkracht te weten te komen of de leerlingen niet alleen de stappen van de staartdeling, waar in deze klassen heel veel op geoefend wordt, goed kunnen uitvoeren, maar ook echt snappen wat een deling eigenlijk inhoudt. Ofschoon de leerkrachten over het algemeen met deze technieken nieuwe inzichten kregen over hun leerlingen, bleken ze hun verdere onderwijs hier nauwelijks op aan te passen. Om de volle potentie van formatieve toetstechnieken te benutten moet er in opleiding en nascholing meer aandacht zijn voor het toetsen door de leerkracht zelf.

Begindatum en -tijd
7 maart 2018 12:45
Einddatum en -tijd
7 maart 2018 13:45
Promovendus
X. (Xiaoyan) Zhao
Proefschrift
Classroom assessment in Chinese primary school mathematics education
Promotor(es)
prof.dr. M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen
Co-promotor(es)
dr. M. Veldhuis