20 juni 2017 van 19:30 tot 22:30

Circular Economy Lab 20 juni: Marktacceptatie

logo utrecht sustainability institute

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen.

Omgekeerd geldt dat als we de bestaande normen onderdeel willen laten zijn van een circulaire economie, we deze voor een deel moeten aanpassen. Ook is de ontwikkeling van nieuwe normen die passen bij de circulaire economie noodzakelijk. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Het doel van deze bijeenkomst is om de rol en bijdrage van normalisatie in een vroeg stadium te agenderen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. De volgende vraag staat centraal: Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? 

Kijk voor voor het programma en aanmelding op de website van het Utrecht Sustainability Institute. 

Begindatum en -tijd
20 juni 2017 19:30
Einddatum en -tijd
20 juni 2017 22:30