11 oktober 2019 van 15:00 tot 17:00

Centre for Digital Humanities Seminar: GrETEL

© iStockphoto.com

Op 11 oktober organiseert het Centre for Digital Humanities een seminar over GrETEL door Jan Odijk, Sheean Spoel, Jelte van Boheemen. In deze seminar wordt de 4e versie van GrETEL geïntroduceerd.

GrETEL

GrETEL is een applicatie voor het zoeken en analyseren van Nederlandse syntactisch geannoteerde corpora. Een belangrijk kenmerk van GrETEL is de mogelijkheid om op basis van een voorbeeldzin ('query-by-example') te zoeken, zodat onderzoekers deze kunnen gebruiken zonder zelf een query te hoeven schrijven en zonder dat ze de exacte details van de syntactische structuren hoeven te kennen. Versie 4 van GrETEL, ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht, bevat interessante nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de vorige versies.

De seminar

Het eerste deel van de seminar gaat in op de sterke punten en valkuilen van GrETEL, aangevuld met een live demonstratie.

Het tweede deel bestaat uit een hands-on sessie met GrETEL 4, waarin voorbeelden worden gegeven, maar deelnemers ook zelf een vraag kunnen stellen. Als de deelnemers de constructie die ze interessant vinden vooraf indienen, kunnen de instructeurs zich nog beter voorbereiden. Dit kan op het inschrijfformulier.

Let op: GrETEL werkt alleen voor de Nederlandse taal en kan een grammaticale constructie alleen zoeken en analyseren als deze in morfosyntactische en/of syntactische termen kan worden gedefinieerd.

Programma
15:00 - 15:30

Lezing en demonstratie door Prof. Jan Odijk, Sheean Spoel, Jelte van Boheemen: GrETEL: Zoeken en analyseren van syntactische constructies van het Nederlands in tekstcorpora.

15:30 - 15:45

Pauza

15:45 - 16:30

Hands-on sessie met GrETEL

16:30 - 17:00

Raadpleging Digitale Geesteswetenschappen Methodiek indien deelnemers vragen hebben, anders is er ruimte voor meer vragen over het onderwerp van de huidige seminar.

Begindatum en -tijd
11 oktober 2019 15:00
Einddatum en -tijd
11 oktober 2019 17:00
Entree
Gratis toegang