5 juli 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie Max Adrian

Cellulair transport bestuurd met licht

Max Adrian ontwikkelde een nieuwe methode om het transport van eiwitten in de cel te kunnen sturen. Door een beter begrip van de positionering van eiwitten en transportblaasjes in de cel, kunnen nieuwe aanknopingspunten gevonden worden om hun functies te herstellen wanneer sprake is van ziektes.

In elke cel van ons lichaam zitten duizenden eiwitten en transportblaasjes. Om de cel goed te laten functioneren moeten die op de juiste plek terechtkomen. Maar hoe coördineert een cel het transport van al die eiwitten en transportblaasjes? En wat gebeurt er als dit misgaat?

Om dit soort processen beter te kunnen onderzoeken, ontwikkelde Adrian een nieuwe methode waarmee het transport in de cel met licht gestuurd kan worden. Zo is het nu mogelijk transport van eiwitten of transportblaasjes aan- of uit te zetten door de cel te belichten.

Door vervolgens transportblaasjes uit een deel van de cel te verwijderen en te kijken wat er dan misgaat, kunnen de functies van de blaasjes bepaald worden. Adrian ontdekte zo onder meer dat hetzelfde type transportblaasje in een hersencel twee verschillende functies kan hebben.

Een receptoreiwit dat hij in zeenuwcellen onderzocht, wordt in transportblaasjes langs verschillende filamenten getrokken om uiteindelijk in een synaps te belanden. Dicht bij de synaps fuseert het transportblaasje met het celmembraan en dan kan het eiwit binnen deze membraan vrij bewegen. Adrian ontdekte dat de driedimensionale vorm van het membraan de snelheid en richting van dit proces beïnvloedt en zorgt dat de receptoren dicht bij de synaps blijven. Ook ontdekte hij dat synapsen zwakker worden als het transport van de receptor naar synapsen wordt verstoord.

Begindatum en -tijd
5 juli 2017 14:30
Einddatum en -tijd
5 juli 2017 15:30
Promovendus
M. Adrian
Proefschrift
Spatial Cell Biology: Dissecting and directing intracellular transport mechanisms
Promotor(es)
Prof.dr. C.C. Hoogenraad
Co-promotor(es)
dr. L.C. Kapitein