Van 16 oktober 2017 tot 24 november 2017 17:00

Call: Institutions for Open Societies ‘seed money’ voorstellen

Strategisch Thema Institutions for Open Societies nodigt scholars van de Universiteit Utrecht uit onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de 8e ‘zaaigeld’ ronde. Deze is vanaf 16/10 geopend. De sluitingstermijn is vrijdag 24 november 2017 om 17.00u. Daarna volgt zo snel mogelijk een besluit over toekenning. 

OVER ZAAIGELD

In this call for proposals the facilities that can be applied for has been extended. As you likely know, the goal of our Seed Money grant is to temporarily exempt staff from teaching and administrative tasks, and to create temporary contracts for PhD candidates and post-docs or extend their current contracts. However, in this call for proposals, it is also possible to apply for funding other facilities too, such as research assistance and renting space to do pilot experiments. Through the buyout and potential funding for other support an interdisciplinary application for an NWO or other external grant can be written. 

Furthermore, it is possible to request 'strategic seed money'  to form long-term large consortia, for instance for Gravitation-applications, large H2020 / European projects or other applications of comparable size.

Additionally, there are two instruments to apply for Seed Money to form training consortia and to stimulate large-scale projects at a very early stage (for this last option a maximum of two proposals will be funded in this call). Please read the enclosed call for more information.

How to aply

Zoals bekend, is onze subsidie bedoeld voor de vrijstelling van onderwijs- en bestuurstaken en het kort aanstellen/verlengen van promovendi en postdocs. Deze kan zijn gericht op een NWO programma of een derde geldstroomproject. Nieuw in deze ronde is de mogelijkheid om ook andere voorzieningen uit te kopen, zoals onderzoekassistentie en de ruimte om proef-experimenten te doen. Door deze uitkoop wordt het mogelijk in de desbetreffende periode een interdisciplinaire aanvraag op te zetten. 

Tevens is er de mogelijkheid ‘strategisch zaaigeld’ aan te vragen om op lange termijn grotere consortia te vormen voor bv. Zwaartekracht-aanvragen, grote H2020/Europese-projecten of aanvragen van vergelijkbare omvang. 

Daarnaast zijn er twee instrumenten waardoor het mogelijk is om zaaigeld aan te vragen voor het vormen van trainingsconsortia en voor het stimuleren van grote projecten in een heel vroeg stadium (voor deze laatste actie wordt per ronde maximaal 2 voorstellen gehonoreerd). Meer informatie hierover leest u in de bijgesloten call. 

Een voorstel bestaat uit maximaal drie pagina’s en geeft een korte beschrijving van onderwerp en onderzoeksvraag, de betrokken onderzoekers, het concrete doel (wat voor soort aanvraag moet er uit voortvloeien?), de voorziene interdisciplinariteit, de wetenschappelijke relevantie en de maatschappelijke impact. Ook is de aanvraag voorzien van een beknopte begroting (waar wordt het gevraagde geld voor gebruikt? En wanneer wordt het gebruikt?).

Verder zal het onderzoeksvoorstel bij ten minste één van onze vijf interdisciplinaire pijlers/academic streams moeten aansluiten. Deze zijn:

  1. Institutions for Cooperation, Self-regulation and Collective Action
  2. Institutions for Sustainability and Resilience
  3. Institutions for Innovation and Prosperity
  4. Institutions for Equality, Inclusion and Social Mobility
  5. Institutions for Democratic Governance, Citizenship and Trust

De aanvraag (in Word en dus geen PDF) kan per e-mail naar Peter van der Maas via email (institutions.gw@uu.nl)  

Let op: goede afstemming vooraf bij indiening is heel belangrijk met het oog op de onderwijsplanning (vrijkopen op korte termijn) en/of het aanstellingsbeleid postdocs (Wet Werk en Zekerheid). Om te zorgen dat de aanvrager inderdaad met de betrokken verantwoordelijken heeft overlegd, dient de aanvraag te zijn voorzien van een handtekening van het departementshoofd, onderzoeksdirecteur of de zakelijk directeur.

MORE INFORMATION

About Seed Money

Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn, neem dan contact op met één van de leden van het Programme Team .

Begindatum en -tijd
16 oktober 2017
Einddatum en -tijd
24 november 2017 17:00
Meer informatie
IOS_Zaaigeldronde 8