Van 24 april 2017 tot 6 juni 2017 09:00

Call: Institutions for Open Societies ‘seed money’ voorstellen

Strategisch Thema Institutions for Open Societies nodigt scholars van de Universiteit Utrecht uit onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de 7e ‘zaaigeld’ ronde. Deze is vanaf 26/09 geopend. De sluitingstermijn is dinsdag 6 juni om 09.00u. Daarna volgt zo snel mogelijk een besluit over toekenning.

WAT IS SEED MONEY

Seed Money subsidie is bedoeld voor de vrijstelling van onderwijs- en bestuurstaken en het kort aanstellen/verlengen van promovendi en postdocs. Daardoor kan in de desbetreffende periode een interdisciplinaire aanvraag worden opgezet. Deze kan zijn gericht op een NWO programma of een derde geldstroomproject. Tevens is er de mogelijkheid ‘strategisch zaaigeld’ aan te vragen om op lange termijn grotere consortia te vormen voor bv. Zwaartekracht-aanvragen, grote H2020/Europese-projecten of aanvragen van vergelijkbare omvang. Daarnaast zijn er drie instrumenten waardoor het mogelijk is om zaaigeld aan te vragen voor het vormen van trainingsconsortia, voor het stimuleren van grote projecten in een heel vroeg stadium (hiervoor wordt per ronde maximaal 2 voorstellen gehonoreerd) en voor het stimuleren van promotieplaatsen voor RM-talenten.
Een voorstel bestaat uit maximaal drie pagina’s en geeft een korte beschrijving van onderwerp en onderzoeksvraag, de betrokken onderzoekers, het concrete doel (wat voor soort aanvraag moet er uit voortvloeien?), de voorziene interdisciplinariteit, de wetenschappelijke relevantie en de maatschappelijke impact. Ook is de aanvraag voorzien van een beknopte begroting (waar wordt het gevraagde geld voor gebruikt? En wanneer wordt het gebruikt?).

Verder zal het onderzoeksvoorstel bij ten minste één van onze vijf interdisciplinaire academische stromingen / thema’s moeten aansluiten. Deze stromingen zijn:
 

  1. Institutions for Cooperation, Self-regulation and Collective Action
  2. Institutions for Sustainability and Resilience
  3. Institutions for Innovation and Prosperity
  4. Institutions for Equality, Inclusion and Social Mobility
  5. Institutions for Democratic Governance, Citizenship and Trust

Zend de aanvraag per e-mail naar Linda Westerink.

Let op: goede afstemming vooraf bij indiening is heel belangrijk met het oog op de onderwijsplanning (vrijkopen op korte termijn) en/of het aanstellingsbeleid postdocs (Wet Werk en Zekerheid). Om te zorgen dat de aanvrager inderdaad met de betrokken verantwoordelijken heeft overlegd, dient de aanvraag te zijn voorzien van een handtekening van het departementshoofd, onderzoeksdirecteur of de zakelijk directeur.

MEER INFORMATIE

Over het aanvragen van Seed Money
Over Institutions for Open Societies
Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn, neem dan contact op met één van de leden van het programmateam

 

Begindatum en -tijd
24 april 2017
Einddatum en -tijd
6 juni 2017 09:00