4 december 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie J. Fermie MSc

Bridging cellular dimensions by CLEM: novel tools for live-cell correlative imaging

Fluorescentiemicroscopie (FM) en elektronenmicroscopie (EM) zijn van groot belang voor het ophelderen van de structuur en dynamiek van eiwitten, organellen en cellen, maar moeilijk om allebei te gebruiken op een enkel specimen. De twee technieken kunnen complementair worden gebruikt dankzij correlatieve licht en elektronenmicroscopie (CLEM). Hierbij worden eerst fluorescente data van een monster verzameld, waarna deze worden gekoppeld aan EM observaties op hetzelfde materiaal. Zo kan er bijvoorbeeld FM data verworven uit levende cellen worden gekoppeld aan ultrastructuur, om de structurele basis van dynamische processen te onderzoeken.

In dit proefschrift is het endo-lysosomale systeem onderzocht door middel van CLEM. Dit systeem van membraan-omhulde blaasjes is verantwoordelijk voor onder andere het transport van eiwitten en de afbraak van biomaterialen van binnen en buiten de cel. De verschillende onderdelen van het endo-lysosomale systeem kennen een grote diversiteit in moleculaire samenstelling, dynamiek, en structurele kenmerken. Hierdoor is een combinatie FM en EM in de vorm van CLEM noodzakelijk om alle verschillende aspecten van het systeem waar te nemen.

In dit proefschrift is CLEM uitgebreid ingezet, door eerst dynamische en functionele data van een specimen te verzamelen met fluorescentiemicroscopie, waarna hetzelfde specimen wordt bekeken in een elektronenmicroscoop. Er is gewerkt om de met FM verkregen beelden uit levende cellen efficiënt te correleren aan 3D EM data. Op deze manier kunnen dynamische en functionele parameters uit levende cellen worden geplaatst in hun ultrastructurele context. Ook worden twee strategieën met nanodeeltjes voor efficiënte correlatie van licht- en elektronenmicroscopische data voor CLEM beschreven.

Begindatum en -tijd
4 december 2019 10:30
Einddatum en -tijd
4 december 2019 11:30
Promovendus
J. Fermie MSc
Proefschrift
Bridging cellular dimensions by CLEM: novel tools for live-cell correlative imaging
Promotor(es)
prof. dr. H.C. Gerritsen prof. dr. J. Klumperman
Co-promotor(es)
dr. N. Livdr. W.H. Muller