9 november 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie Rémon Saaltink

Bouwen-met-natuur op de Marker Wadden

Hoe kan succesvol gebouwd worden met modder?

Promovendus Rémon Saaltink onderzocht de bruikbaarheid van slib en klei voor bouwen-met-natuurprojecten. De overvloed aan dit fijne sediment in deltagebieden wordt nog amper gebruikt als alternatief voor zand, terwijl zand steeds schaarser wordt.

Bouwen-met-natuur is een nieuwe manier van ontwerpen, waarbij natuurlijke processen worden benut als alternatief voor een puur technologische wijze van bouwen. Hierbij spelen zogeheten ecological engineers een belangrijke rol. Dit zijn organismen die hun leefomgeving dermate beïnvloeden, dat ecosystemen worden gecreëerd, hersteld en onderhouden.

Het Marker Wadden-project heeft als casus gediend. De Marker Wadden is een natuurgebied in ontwikkeling en bestaat uit verscheidene eilanden gebouwd met klei en slib uit het Markermeer. Om dit innovatieve project te laten slagen is het belangrijk dat het kleirijke materiaal snel consolideert en dat de vegetatie-ontwikkeling snel op gang komt.

Saaltink onderzocht welke biogeochemische, hydrologische en ecologische processen en feedbackmechanismes effectief kunnen worden ingezet om waardevolle natuurontwikkeling op de Marker Wadden te bespoedigen. Saaltink laat zien hoe riet (Phragmites australis) het beste ingezet kan worden als ecological engineer. Riet belucht het sediment en kan het kleirijke materiaal effectief ontwateren. De chemische samenstelling van het sediment en de hydrologische condities zijn de belangrijkste factoren die bepalen of riet succesvol kan worden ingezet.

Belangrijke aanbevelingen van Saaltink zijn: analyseer de geochemische eigenschappen van het bouwmateriaal om het bouwontwerp te optimaliseren en gebruik ecological engineers om het systeem in de gewenste richting te sturen en processen te versnellen.

Begindatum en -tijd
9 november 2018 14:30
Einddatum en -tijd
9 november 2018 15:15
Promovendus
Rémon Saaltink
Proefschrift
Wetland eco-engineering with fine sediment
Promotor(es)
Prof. dr. Martin J. WassenProf. dr. Jasper GriffioenProf. dr. Stefan Dekker
Meer informatie
Volledig proefschrift