tot

Promotie Felix Beckebanze

Boundary layer dynamics of internal gravity waves

Interne golven kunnen bestaan in dichtheidsgelaagde vloeistoffen. Elke verstoring van de evenwichtsgelaagdheid wordt tegengewerkt door de zwaartekracht, met interne golfoscillaties als gevolg. Interne golven lijken sterk op golven aan het oppervlak van een vloeistof, bijvoorbeeld zeegolven. Het voornaamste verschil met oppervlaktegolven is dat interne golven -zoals de naam al suggereert - door het interieur van de vloeistof kunnen propageren; ze zijn dus niet gebonden aan het oppervlak. De oceanen zijn dichtheidsgelaagd doordat warmer en/of zoeter water boven kouder en/of zouter water gelegen is.

Onderwaterbergen

Oceanische interne golven worden opgewekt door getijdenoscillaties over onderwaterbergen, en door wind aan het oppervlak. De opgewekte interne golven hebben horizontale schalen van 1 - 100 kilometer, en tijdsschalen van enkele uren tot een dag. Deze grootschalige en energierijke interne golven doorkruisen de hele oceaan. Een reeks fysische processen verkleint de interne golven geleidelijk naar ruimtelijke schalen van 1 -10 meter en tijdsschalen van enkele seconden tot minuten. Op deze kleine schalen kunnen de interne golven breken, vergelijkbaar met het breken van zeegolven in de branding. Het breken onttrekt energie aan de interne golven en resulteert in turbulente menging van het lichtere water boven alsmaar zwaarder water. Dit proefschrift bestudeert fundamentele eigenschappen van interne golven om de processen die kunnen leiden tot turbulente menging beter te begrijpen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Domplein
Promovendus
F. Beckebanze
Proefschrift
Boundary layer dynamics of internal gravity waves
Promotor(es)
prof. dr. ir. J.E. Frank
prof. dr. L.R.M. Maas