tot

Promotie J.A.W. Jong

Bottom-up Development of Urea Sorbents for Dialysate Regeneration

De verwijdering van ureum uit dialysaat is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Materialen die een covalente binding kunnen maken met ureum zijn veelbelovend in deze applicatie, hoewel de snelheid van deze ureum-verwijdering over het algemeen laag is. Het doel van dit project was om materialen te ontwikkelen die ureum snel uit dialysaat kunnen verwijderen, en daarbij het mogelijk maken om de dagelijkse ureumproductie van een dialyse patiënt te verwijderen uit dialysaat met slechts een paar honderd gram materiaal.

Er werden drie moleculen geïdentificeerd die erg reactief zijn met ureum: triformylmethaan, ninhydrine en fenylglyoxaldehyde. Vervolgens werden materialen ontwikkeld die de structuren van ninhydrine en fenylglyoxaldehyde bevatten en werd de snelheid van de ureumverwijdering uit dialysaat met deze materialen bestudeerd.

Er werd gevonden dat 600 à 700 gram materiaal nodig is om de dagelijkse ureum productie van een dialysepatiënt (400 mmol) te verwijderen uit dialysaat, wat een stap is richting de realisatie van de draagbare kunstnier.

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Domplein
Promovendus
J.A.W. Jong
Proefschrift
Bottom-up Development of Urea Sorbents for Dialysate Regeneration
Promotor(es)
prof. dr. ir. W.E. Hennink
prof. dr. M.C. Verhaar
Co-promotor(es)
dr. C.F. Van Nostrum
dr. K.G.F. Gerritsen
Entree
Free
Aanmelden

Not necessary