13 oktober 2017 van 13:30 tot 15:45

Boekpresentatie 'Ga en verken het land'

Rustpauze op zoektocht in Westelijke Negev

Auteurs prof. dr. Bob Becking (Religiewetenschap), Meindert Dijkstra en Karel Vriezen presenteren op vrijdagmiddag 13 oktober op feestelijke wijze hun boek Ga en verken het land... Th.C. Vriezens reis naar Palestina in 1924. Het boek bevat een bespreking van en enkele reflecties op de reis die Th.C. Vriezen in 1924 naar Palestina maakte. Voor Vriezen was deze reis een intermezzo tussen zijn studietijd en zijn werk als predikant. Uit het boek blijkt hoezeer deze reis hem gevormd en gestempeld heeft.

De titel van dit boek over de reis en het verblijf van Theo Vriezen naar Palestina in de zomer van 1924 is ontleend aan het verhaal van de verspieders (Num. 13). Door deelname aan de cursus van het Duitse Archeologisch Instituut te Jeruzalem, kreeg de pas te Utrecht afgestudeerde theoloog de gelegenheid samen met andere oudtestamentici Palestina grondig te leren kennen.

Kennismaking met Palestina

Niet alleen de verkenning van de geografie van het Heilige Land in heden en verleden, maar ook diepgaande kennismaking met de Palestijnse cultuur en godsdienst, vooral ook de Palestijnse heiligdommen stonden op het programma. Vriezen is later vooral bekend geworden door boeken over de literatuur van Oud-Israël, de hoofdlijnen van de theologie van het Oude Testament en ook meer algemene werken over Palestina, Israël en het Nabije Oosten.

Niet onderwijzen, maar onderwezen worden

Tot voor kort was weinig bekend hoe fundamenteel deze periode uit 1924 voor zijn latere uitgebalanceerde denkwijze als theoloog en oudtestamenticus is geweest. De ontsluiting van zijn archief, zijn dagboeken en fotoverzamelingen hebben daarin nu verandering gebracht. Vriezen trok niet zoals zovelen naar het Heilige Land om te onderwijzen, maar om onderwezen te worden.

Unieke ervaring van Palestina

De ontvankelijkheid waarmee hij het landschap van de Bijbel, de religiositeit en volksaard van de Palestijnse bevolking, christenen, joden en moslims heeft ingedronken is van onschatbare waarde gebleken voor zijn verdere loopbaan. Niet alleen kan men hem in dit boek letterlijk op zijn tochten volgen en in zijn ervaringen delen, maar ook ontdekken hoe zijn latere werk doordesemd is van deze unieke ervaring van Palestina.

Begindatum en -tijd
13 oktober 2017 13:30
Einddatum en -tijd
13 oktober 2017 15:45
Entree
Gratis