5 februari 2015 van 12:45 tot 13:45

Bloedwaarden voorspellen gezondheid pasgeborenen

In zijn proefschrift beschrijft Daniël Vijlbrief de mogelijkheden voor het gebruik van cardiale biomarkers bij op tijd geboren en te vroeg geboren zuigelingen.

Er lijken mogelijkheden te zijn voor het klinisch gebruik van de biomarkers troponine en BNP. Vooral op het gebied van zuurstoftekort en bloedsomloopaanpassingen rondom de geboorte kunnen deze biomarkers bijdragen aan een verbeterde behandeling van de pasgeborene.

Verhoogde concentraties van deze stoffen in het bloed van pasgeborenen kunnen bijvoorbeeld wijzen op een zuurstoftekort of op problemen met de bloedsomloop. Zowel bij het stellen van een diagnose, het volgen van het ziekteproces als de langetermijnprognose zijn deze biomarkers van toegevoegde waarde.

In de toekomst kan verder gekeken worden welke stappen nog genomen moeten worden om een brede klinische toepassing mogelijk te maken.

Begindatum en -tijd
5 februari 2015 12:45
Einddatum en -tijd
5 februari 2015 13:45
Promovendus
Daniel Vijlbrief
Proefschrift
Cardiac biomarkers in neonatology
Promotor(es)
Prof. dr. F. van Bel
Co-promotor(es)
Dr. W.B. de VriesDr. M.J.N.L. Benders
Entree
Gratis